Nyhetsartikkel

- Gi mennesker med moderat høyt blodtrykk en resept på trening

Den første behandlingen som bør foreslås for mennesker med moderat høyt blodtrykk og kolesterol, bør være å trene mer. Det understreker American Heart Association (AHA) i en vitenskapelig uttalelse publisert i tidsskriftet Hypertension.

American Heart Association (AHA) og American College of Cardiology (ACC) har i en ny vitenskapelig uttalelse i tidsskriftet Hypertension1 understreket verdien i at fysisk aktivitet bør være anbefalingen for personer med moderat høyt blodtrykk eller moderat høyt kolestereol.

Forfatterne bak utgivelsen skriver at leger bør oppmuntre ellers sunne voksne med lett forhøyet blodtrykk eller kolesterol til å sitte mindre og bevege seg mer for å få en bedre hjertehelse.

Den vitenskapelige uttalelsen fra American Heart Association (AHA) foreslår at leger skriver "resepter" for personer med mildt til moderat høyt blodtrykk og kolesterol. Reseptene kan inneholde forslag til hvordan de kan øke den daglige fysiske aktiviteten og hvordan de kan få hjelp til å gjenomføre dette. 

Alt bedre enn ingenting

Retningslinjene for blodtrykk og kolesterol sier at for personer som ligger i de litt høye områdene, men som ellers har lav risiko for hjertesykdom eller hjerneslag, bør  behandles gjennom livsstilsendringer. Dette kan være økt fysisk aktivitet, vekttap, forbedret kosthold, røykeslutt og moderert alkoholinntak.

Den nye AHA-uttalelsen anbefaler leger å spørre pasientene sine om hvor fysisk aktive de er - ved hvert besøk. De bør også hjelpe pasienten med å finne aktiviteter de liker, hjelpe dem inn i et miljø der de kan være fysisk aktive eller koble dem mot ressurser som kan være til hjelp. Det oppfordres også til at leger oppmuntrer til de små endringene - som for eksempel å gå tur eller gå i trappene oftere.

- Den første behandlingsstrategien for mange av disse pasientene bør være sunne livsstilsendringer som å drive med mer fysisk aktivitet, sier Bethany Barone Gibbs  ved universitet i Pittsburgh. Hun har ledet dette arbeidet. 

Alt bedre enn ingenting

Gibbs sier at vi må være nådeløse i vår jakt på å "sitte mindre og bevege oss mer" gjennom dagen.

- Dette er viktigere enn noen gang. Hver eneste lille aktivitet er bedre enn ingen. Selv en liten økninger på fem til ti minutter om dagen kan gi helsemessige fordeler, sier hun.

Ifølge forskerne bak publiseringen viser tidligere studier at det å øke fysisk aktivitet kan senke systolisk og diastolisk blodtrykk med et gjennomsnitt på 3-4 mmHg og kan redusere LDL-kolesterol med 3-6 mg/dL.

Uttalelsen fremhever forskning som viser at fysisk aktive mennesker har 21 prosent lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer og 36 prosent lavere risiko for død av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med inaktive mennesker.

Les nyhetsmeldingen fra American Heart Association her

Kilder

Referanser

  1. Gibbs B, Hivert M-F, et.al. Physical Activity as a Critical Component of First-Line Treatment for Elevated Blood Pressure or Cholesterol: Who, What, and How?: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension 2021. doi:https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000196
  2. https://www.heart.org/en/news/2021/06/02/doctors-should-prescribe-exercise-for-adults-with-slightly-high-blood-pressure-cholesterol