Nyhetsartikkel

Hard trening kan bremse kreft

En dansk studie utført på mennesker viser at trening kan hemme kreft i å spre seg. Det er stigningen i adrenalin som er årsaken til denne effekten, sier forsker Pernille Højman.

Det er godt kjent at trening er nyttig for kreftpasienter. Denne studien fra Danmark, som er publisert i tidsskriftet Cancer Research i september i år, viser hvorfor.

- Vår studie viser at adrenalinstigning under trening direkte kan regulere en signalvei (som blir kalt Hippo-signalvei), og som er ansvarlig for dannelse av nye organer og svulster, sier Pernille Højman (bildet), ph.d. og gruppeleder for Aktiv Sundhed som ligger under Rigshospitalet i Danmark, til NHI.no.

Pernille Højman.jpg
Pernille Højman, forsker ved Aktiv Sundhed i Danmark.

Adrenalinet vil derfor nedsette kreftcellenes evne til å spre seg. 

Trening og kreft

Forskerne studerte sammenhengen mellom trening og kreft blant 20 kvinner som var under behandling med kjemoterapi for tidlige stadier av brystkreft.

- De 20 kvinnene deltok i et standardtilbud som vi kaller Kropp og Kreft, sier Højman.

- Det er et 6 ukers forløp med tre ukentlige treninger. Hver trening består av 15 minutter med gruppeoppvarming, 5-6 øvelser med styrketrening i apparater, og til slutt 25-30 minutter med sykkelspinning. Deretter er det uttøying og avspenning, forklarer Højman.

Ifølge forskerne må treningen være av en viss intensitet.

- Treningen skal være så hard at den gir en stigning i blodets konsentrasjon av adrenalin. Det skjer når man trener ved en intensitet der pulsen stiger og man blir kortpustet. Vi snakker derfor ikke om "all-out-trening", men trening som gir godt med svette på pannen. Vår studie viste også at kvinner i aktiv kjemoterapibehandling var i god stand til å trene med denne intensiteten, sier hun.  

Les også: Kan trening påvirke kreftsvulsten?

Dyrket brystkreftceller

I studien ble det tatt blodprøver fra de 20 kvinnene: én før og én etter treningsøktene. 

Forskerne undersøkte blodprøvenes innhold av blant annet adrenalin og dyrket deretter brystkreftceller i dem. 

Etter noen dager overførte forskerne kreftcellene til mus. Her viste resultatene store forskjeller i utviklingen av kreft blant musene:

90 prosent av musene som fikk brystkreftceller som var dyrket i blodprøver før trening, utviklet kreft. Mens 45 prosent av musene som fikk brystkreftceller fra blodprøver etter trening, fikk kreft.

Højman forklarer at trening også kan gjøre sykdommen lettere å behandle:

- Andre studier har vist at trening også øker blodgjennomstrømningen i kreftsvulster. Trening gir derfor en bedre fordeling av kjemoterapien.

Les også: Kreft og fysisk aktivitet

Gjelder alle kreftformer

- Ikke alle kan trene hardt og intensivt. Vil lett trening også kunne ha en effekt?

- Det er viktig å poengtere at treningsintensitet er et relativt begrep, som kommer an på den enkeltes fysiske forutsetning. For en svekket kreftpasient, vil det å komme seg ut av sengen være en fysisk anstrengelse med stigning i adrenalinnivåer. Man kan derfor oppnå disse effektene hos alle, sier Højman.

58813-2-joggesko.jpg

- Ser du for deg at kreftpasienter vil kunne få en sprøyte med adrenalin og få samme effekt?

- Nei, adrenalin er et helt grunnleggende hormon, som regulerer en lang rekke essensielle fysiologiske prosesser i kroppen. Det vil derfor være veldig vanskelig å administrere adrenalin sikkert og forsvarlig.

- Dere studerte brystkreftrammede kvinner. Vil den positive effekten trening har også gjelde andre kreftformer?

- Våre studier viser at beskyttelse skjer gjennom en regulering av Hippo-signalering. Denne signalveien er feilreguleret ved en lang rekke krefttyper. Derfor tenker vi at samme beskyttende mekanisme også vil være gjeldende for andre kreftdiagnoser.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Psykisk effekt

59049-2-mindfulness.jpg

Højman mener også at den psykologiske siden ved trening hos kreftpasienter er svært viktig.

- Der er gjort mange treningsstudier med kreftpasienter, og den generelle erfaringen fra disse studiene er at pasientene er glade for å delta på trening, og at det gir dem økt livskvalitet og forbedret enpowerment (gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse). Jeg tenker derfor at den psykologiske siden av å delta i trening har like stor betydning som de direkte effektene på svulstvekst og spredning, sier hun.

 

Kilder

Referanser

  1. Dethlefsen C, Hansen L, et.al. Exercise-Induced Catecholamines Activate the Hippo Tumor Suppressor Pathway to Reduce Risks of Breast Cancer Development. Canser Reserach 2017. DOI:10.1158/0008-5472.CAN-16-3125 DOI
  2. Kristian Sjøgren, Dansk forskning: Derfor kan motion bremse kræft, Videnskab.dk