Nyhetsartikkel

Hjernerystelse: Bedre tilheling med litt aktivitet

Streng hvile etter idrettsrelatert hjernerystelse forsinker helingen og kan forlenge symptomene.

Nyere forskning viser at en gradvis økning i moderat kondisjonstrening i løpet av den første uken vil være gunstig for tilhelingen.

Dette ifølge en konsensusuttalelse fra et amerikansk ekspertpanel, som ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i juni 20211.

De fleste idrettsrelaterte hjernerystelser blir bra i løpet av en måned, og de kan behandles effektivt, sier de.

Ingen sikre tester

Innsamlede data fra amerikanske sykehus, legekontor og overvåkningssystem for idrettsskader ved High Schools i USA, har beregnet at det i USA er omtrent 1-1.8 millioner sportsrelaterte hjernerystelser per år blant unge opp til 18 år. Omtrent 400 000 av disse oppstår hos High School-elever.

Symptomer på hjernerystelse er ikke spesifikke, og det finnes foreløpig ingen klinisk brukbare diagnostiske tester - som blodprøver, genetiske prøver eller standard bildeundersøkelsesteknikker. Derfor er den faktiske forekomsten fortsatt ukjent.

Symptomer på alvorlig skade

Symptomer og tegn som kan type på alvorlig skade på nakke og hjerne, og som krever umuddelbar akuttmedisinsk tilsyn/hjelp, inkluderer:

  • Krampeanfall i forbindelse med eller like etter et sammenstøt 
  • Tap av bevissthet som er mer enn kortvarig
  • Sterk hodepine eller hodepine som forverres
  • Vedvarende eller tilbakevendende oppkast
  • Økt slapphet og forvirring
  • Prikking eller nummenhet i hender og/eller føtter. Dobbeltsyn.
  • Nakkesmerter: Ømhet i beinet, begrenset bevegelsesradius

En rekke symptomer som oppstår umiddelbart eller etter litt tid kan også være tegn på hjernerystelse. For eksempel: Hukommelsestap, desorientering, hjernetåke, manglende evne til å fokusere, utydelig tale, overdreven døsighet, hodepine, svimmelhet, balanseproblemer, synsforstyrrelser, overfølsomhet for støy, irritabilitet og søvnforstyrrelser.

Det er andel symptomer og alvorlighetsgrad av symptomene som best forutsier hvor lang tid tilhelingen vil ta.

Faktorer som kan komplisere bedringen

Faktorer som kan forlenge eller komplisere tilheling, inkluderer tidligere hjernerystelser, tap av bevissthet i mer enn ett minutt, ung alder, og eksisterende tilstander som migrene, ADHD, lærevansker, depresjon, angst, panikkanfall og reisesyke.

De færreste trenger medisiner for symptomer på hjernerystelse.

Vedvarende symptomer som utmattelse, hodepine og angst, tror man skyldes et komplekst samspill mellom fysiske og psykologiske effekter av den nye skaden og en underliggende tilstand.

I disse tilfellene bør behandlingen fokuseres rundt det vedvarende symptomet. Dette kan for eksempel være kognitiv atferdsterapi og/eller livsstilsendringer som dreier seg om søvn, ernæring og hydrering - for eksempel.

Forfatterne understreker at det er behov for mer forskning på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Herring S, Kibler WB, Putukian M, et al. Selected issues in sport-related concussion (SRC|mild traumatic brain injury) for the team physician: a consensus statement . Br J Sports Med 2021. bjsm.bmj.com