Informasjon

Høyt blodtrykk og vekttrening

Trening har en blodtrykkssenkende effekt. Det gjelder også styrketrening.

Forekomsten av høyt blodtrykk avhenger av hvilke kriterier man bruker for diagnosen. Blant personer over 40 år i Norge har ca. 55% et blodtrykk høyere enn 140/90 (140 systolisk trykk og 90 diastolisk trykk), som internasjonalt er satt som en grense for høyt blodtrykk.

Behandlingen av høyt blodtrykk avhenger av din totalrisiko som baseres på kjønn, ev. røyking, alder, systolisk blodtrykk og totalkolesterol. Dessuten vil tilfeller av hjertekarsykdom i familien i ung alder, og om du har diabetes, øke din totalrisiko. Jo høyere totalrisiko, jo større grunn til å behandle et mildt til moderat forhøyet blodtrykk.

Et forhøyt blodtrykk kan imidlertid langt på vei behandles vellykket med trening.

Høyt blodtrykk og trening

Kondisjonstrening er en utmerket måte å senke blodtrykket på, men det har vært mer usikkerhet knyttet til styrketrening hos personer med høyt blodtrykk.

Styrketrening gir en stigning i både det systoliske og det diastoliske blodtrykket under vektløfting. Det har medført at mange unngår styrketrening av frykt for å få en farlig økning i blodtrykket. Og ikke uten grunn: Det er i studier målt betydelige blodtrykksøkninger under maksimalt og nær maksimalt lårpress blant kroppsbyggere.

Neste side