Informasjon

Høyt blodtrykk og vekttrening

Temaside om Korona

Vekttrening

En lang rekke studier har vist at styrketrening er gunstig for personer med høyt blodtrykk (hypertensjon). En samlestudie (metaanalyse) basert på 320 personer der en gruppe hadde normalt blodtrykk og en annen gruppe hadde forhøyet blodtrykk fant man en nedgang på 3 mmHg i både det systoliske og diastoliske blodtrykket etter minst 4 uker med styrketrening1. En annen studie fant nedsatt hvile-blodtrykk 10 timer etter lavintensitets vekttrening blant kvinner som brukte blodtrykksmedisn2. I den siste studien løftet deltakerne 40 prosent av maksimal vekt gjennom 3 sett med 20 repetisjoner.

Disse og andre studier viser at styrketrening kan inngå i et treningsprogram for personer med høyt blodtrykk.

Forrige side Neste side