Informasjon

Når kan du trene etter kyssesyke?

En sjelden, men fryktet komplikasjon av kyssesyke, er at milten sprekker.

Temaside om Korona

For å forebygge dette er det viktig å ta en pause fra trening når du er syk, og i noen uker etter at du har blitt frisk.

I følge Norsk Elektronisk Legehåndbok regner man at ca. halvparten av den voksne befolkningen har hatt kyssesyke (monunkulose), men bare noen få har vært syke. Unge i aldersgruppen 15-19 år blir oftest rammet. Vondt i halsen, feber og hovne lymfeknuter er de symptomene som vanligvis merkes best ved kyssesyke, men også lever og milt blir betent og hovner opp.

En fryktet - men veldig sjelden komplikasjon av kyssesyke, er at milten sprekker. Dette skjer i 0,1 prosent av tilfellene, så risikoen for at det skal skje deg, er veldig liten. Men det er nettopp denne risikoen som er årsaken til at de som er, eller nettopp har vært syke, blir advart mot hard trening.

Nesten alle tilfeller skjer mellom dag 4 og 21

I følge en artikkel i Archives of Family Medicine1 er det knyttet særlig bekymring til idrettsutøvere i den aldersgruppen som oftest blir rammet. Årsaken er at legene ofte blir presset av foreldre, trenere og pasientene selv, til å tillate dem å gjenoppta idrettsaktiviteter og konkurranser tidligere enn det som er tilrådelig.

I en oversiktsartikkel som så på 55 tilfeller der milten hadde sprukket hos idrettsutøvere med kyssesyke, viste det seg at dette hadde skjedd mellom dag fire og dag 21 av sykdommen for de fleste. I alle tilfellene var milten dobbelt så stor, eller tre ganger så stor som den normalt skal være. Selv om legene fraråder all form for kontaktsport, viste studiene at mer enn halvparten av disse tilfellene ikke var forårsaket av skade eller kraftige sammenstøt.

Vent med strevsomme aktiviteter

Det kan være vanskelig for en lege å kjenne om milten er forstørret bare ved å trykke på magen din. Hos idrettsutøvere som i tillegg har velutviklede magemuskler, er det enda vanskeligere å kjenne om milten er forstørret.

Ingen studier kan si noe nøyaktig om når det er trygt å trene etter at du har hatt kyssesyken. Ettersom milten kan sprekke ved minimalt til ingen skade, anbefales det å vente med strevsomme aktiviteter - inkludert vektløfting og kontaktsport, i minimum 3-4 uker fra sykdommen startet. For de som skal tilbake i høyrisikoidretter, der det er stor sjanse for kollisjoner eller annen kontakt, mener noen at det kan være fornuftig med en ultralydundersøkelse av magen før klarsignaler gis. De fleste eksperter på området mener dog at dette er unødvendig.

Om milten sprekker -

Den akutte sykdomsperioden gir seg vanligvis etter 1-4 uker. Da kan du gjenoppta normalt dagligliv. Sport og aktiviteter som kan innebære risiko for slag, spark, kraftige ristninger av magen osv, bør du vente med i enda en måned. Det er særlig omfanget av betennelsen i leveren og milten som avgjør hvor forsiktig du bør være. Det er ikke holdepunkter for at moderat trening er uheldig, dersom du føler deg frisk nok til det.

Sprukken milt oppstår nesten alltid i løpet av de første tre ukene etter at sykdommen brøt ut. Det finnes ingen vitenskaplige holdepunkter for at for eksempel leverprøver kan måle risikoen som er forbundet med trening.

De få som opplever at milten sprekker, bør vente i seks måneder før de kan trene for fullt igjen. De som har fått fjernet milten, kan trene igjen 4-8 uker etter inngrepet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. K.E Burroughs. Athletes resuming activity after infectious mononucleosis. ARCH FAM MED 2000; 9: 1122-23.