Informasjon

Styrketrening anbefales for bedre hjertehelse

Styrketrening har en positiv effekt på helsen til de som lider av hjerte- og karsykdommer, og på forebyggingen av slike sykdommer. Blant dem som har god nytte av å trene mer styrke, er de som i dag sjeldnest trener styrke - eldre og pasienter med hjertefeil.

Stor effekt for de gruppene som trener minst

Forfatterne fremhever også hvor stor effekt styrketrening kan ha for de gruppene som trener minst styrke - eldre kvinner, de som er skrøpelige, eldre generelt og pasienter med hjertefeil.

Blant effektene som er påvist hos eldre og skrøpelige, er økt utholdenhet ved gange, økt ganghastighet, bedre balanse og færre fall.

Ved å innføre styrketrening som en del av rehabiliteringen for hjerte- og karsyke viser studier at det fører til økt muskelstyrke og utholdenhet. Økningen i styrke er god enten du trener med høy eller moderat intensitet. Studier viser at pasienter med hjertekarsykdom forbedrer styrken med 24-90 prosent og utholdenhet ved gange med 15 prosent. Styrketrening er spesielt gunstig for dem som har fysiske funksjonshemninger. Både for kvinner og menn med gjennomgått hjertekarsykdom men uten aktuelle plager som angina og hjertesvikt er styrketrening og testing trygt når du deltar i et overvåket rehabiliteringsprogram.

Forrige side Neste side