Informasjon

Styrketrening anbefales for bedre hjertehelse

Temaside om Korona

Stor effekt for de gruppene som trener minst

Forfatterne fremhever også hvor stor effekt styrketrening kan ha for de gruppene som trener minst styrke - eldre kvinner, de som er skrøpelige, eldre generelt og pasienter med hjertefeil.

Blant effektene som er påvist hos eldre og skrøpelige, er økt utholdenhet ved gange, økt ganghastighet, bedre balanse og færre fall.

Ved å innføre styrketrening som en del av rehabiliteringen for hjerte- og karsyke viser studier at det fører til økt muskelstyrke og utholdenhet. Økningen i styrke er god enten du trener med høy eller moderat intensitet. Studier viser at pasienter med hjerte- og karsykdom forbedrer styrken med 24-90 prosent og utholdenhet ved gange med 15 prosent. Styrketrening er spesielt gunstig for dem som har fysiske funksjonshemninger. Både for kvinner og menn med gjennomgått hjerte- og karsykdom, men uten aktuelle plager som angina og hjertesvikt, er styrketrening og testing trygt når du deltar i et overvåket rehabiliteringsprogram.

Forrige side Neste side