Informasjon

Styrketrening anbefales for bedre hjertehelse

Styrketrening har en positiv effekt på helsen til de som lider av hjerte- og karsykdommer, og på forebyggingen av slike sykdommer. Blant dem som har god nytte av å trene mer styrke, er de som i dag sjeldnest trener styrke - eldre og pasienter med hjertefeil.

Gir bedre hjertehelse, vektkontroll og livskvalitet

Både hos de som er friske og de som lider av hjertesykdom øker styrketrening muskelstyrke og utholdenhet, funksjonskapasitet, uavhengighet og livskvalitet, samtidig som det reduserer uførhet. Andre potensielle fordeler styrketrening kan gi er bedre hjertehelse, vektkontroll og forebygging av fall.

Har du lav risiko for hjerteproblem trenger du ikke en omfattende hjerteundersøkelse før du begynner med et treningsopplegg, men en gradvis tilnærming anbefales. Med de riktige forberedelsene, instruksjonene og trening under oppsyn av instruktør eller fysioterapeut, kan også de med moderat til høy risiko for hjerte- og karsykdom trygt trene styrke.

De som absolutt ikke bør trene styrke er de med ustabil angina pectoris, hjertesvikt, hjertearytmi, dårlig hjerteklaff, akutt hjertemuskelbetennelse, endokarditt, perikardittdårlig kontrollert for høyt blodtrykk. Styrketrening med høy intensitet bør heller ikke drives av pasienter med visse øyesykdommer (retinopati og diabetisk retinopati).

Forrige side Neste side