Informasjon

Råd om styrketrening ved hjertesykdom

Det er mange gode grunner til at hjertesyke bør trene styrke - med noen unntak.

Redusert muskelmasse og mindre fysisk aktivitet bidrar til å øke risikoen for overvekt, insulinresistens, type 2-diabetes, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Hvor stor muskelmasse du har, avgjør hvor høy hvileforbrenning du får. Økt muskelmasse kan dermed redusere flere av risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Studier viser også at økt muskelstyrke forebygger død av alle årsaker og forekomst av metabolsk syndrom - uavhengig av hvor god kondisjon du har. Men kunnskapen som viser at styrketrening reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, er likevel tvetydig1.

Reduserer blodtrykket

I følge anbefalingen påvirker ikke styrketrening hjertets evne til å pumpe blod. I følge to oversiktsstudier (metaanalyser) gir styrketrening en reduksjonen i blodtrykk på ca. to til fire prosent. Selv om denne reduksjonen kan virke beskjeden, så kan en slik reduksjon gi fem til ni prosent lavere risiko for å dø av hjertesykdom, åtte til fjorten prosent mindre sjanse for å dø av hjerneslag, og fire prosent mindre sjanse for å dø uansett årsak.

Selv om styrketrening ikke fører til noen stor kondisjonsmessig belastning, har noen studier vist at det gir moderat økning i maksimalt oksygenopptak og lavere puls og blodtrykk.

Personer med hjertefeil har vanligvis blitt anbefalt å unngå styrketrening. Det er fordi man har vært bekymret for at dette skulle føre til en ytterligere svekkelse av venstre hjertekammer, og potensielle negative hendelser knyttet til dette. Nå kan det se ut som om styrketrening trygt kan brukes som en del av et rehabiliteringsprogram for personer med hjertesykdom, selv om det fortsatt behøves mer forskning omkring dette.

Neste side