Nyhetsartikkel

Tai Chi kan lindre ved fibromyalgi

Personer med fibromyalgi blir anbefalt å trene kondisjon, men Tai Chi kan gi minst like god lindring av symptomer.

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i april 2018.1

Tai Chi er en gammel kinesisk kampkunst med elementer av meditasjon i tillegg til bevegelse. Treningen består av rolige bevegelser og avspenningsøvelser som kan gjøres av alle, uansett alder og fysisk form.

Les også: Svømming reduserer smerte ved fibromyalgi

Anbefaler kondisjonstrening

Fibromyalgi er kjennetegnet ved kroniske muskelsmerter som har vart i minst tre måneder. De mest sentrale ledsagende symptomer er manglende uthvilthet om morgenen, dårlig søvnkvalitet og redusert hukommelse og konsentrasjonsevne. Vekslende hard og løs mage, prikninger i hender og føtter er også sentrale symptomer.

Les også: Fibromyalgi

Kondisjonstrening er per i dag anbefalt som standard behandling, men mange synes det er vanskelig å trene på grunn av svingninger i symptomene. Tidligere studier har antydet at Tai Chi kan lindre smerte og bedre fysisk og psykisk helse ved fibromyalgi, men forskerne har konkludert med at det er behov for større studier.

Best effekt med Tai Chi

Nå har amerikanske forskere sett nærmere på dette.

226 voksne deltok i studien, Gjennomsnittsalderen var 52 år, og 92 prosent var kvinner. Deltagerne ble delt inn i grupper. Disse gruppene fikk enten veiledet kondisjonstrening to ganger i uken i 24 uker, eller de havnet i en av fire grupper som fikk Tai Chi-undervisning. Disse deltok enten i 12 eller 24 uker med Tai Chi-trening, og enten en eller to treningsøkter i uken.

Etter 24 uker hadde Tai Chi-gruppene bedre effekt enn de som trente kondisjon. De som trente Tai Chi i 24 uker hadde bedre effekt enn de som trente Tai Chi i 12 uker, men det var ingen forskjell av betydning mellom de som trente Tai Chi en eller to ganger i uken.

Les også: Fibromyalgi blir ofte stemoderlig behandlet

Kan vurderes som en del av behandlingen

Effekten gjaldt i alle de ulike gruppene med Tai Chi, og med ulike instruktører. Det ble ikke rapportert om noen alvorlige negative hendelser knyttet til treningen.

Forskerne skriver at Tai Chi ga like god eller bedre lindring av symptomer sammenlignet med kondisjonstrening, som er den hyppigst anbefalte ikke-medikamentelle behandlingen av fibromyalgi. Denne tilnærmingen som virker på både kropp og sinn, kan vurderes som en mulig del av behandlingen ved fibromyalgi, konkluderer forfatterne.

Les også: Behandling av fibromyalgi

Kilder

Referanser

  1. Wang C, Schmid CH, Fielding RA, Harvey WF, Reid KF, Price LL, Driban JB, Kalish R, Rones R, McAlindon T. Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: comparative effectiveness randomized controlled trial. BMJ 2018. www.bmj.com