Nyhetsartikkel

Trening etter covid-19

Covid-19 medfører risiko for komplikasjoner fra flere organer. Det lønner seg derfor å gjenoppta treningen gradvis etter sykdommen.

Dette ifølge en oversikt publisert av British Journal of Sports Medicine i juni 20201. Oversikten viser et forslag til når, og hvordan, idrettsutøvere som har hatt covid-19 kan gjenoppta idretten. 

Les også: Covid-19

Gjelder mild til moderat sykdom

Forfatterne presiserer at rådene gjelder de som har hatt mild til moderat sykdom, og at man selvsagt også må forholde seg til rådene som blir gitt i landet man bor i.

Ettersom covid-19 medfører risiko for komplikasjoner i hjerte, nyrer, luftveier og blod er det best å gjenoppta treningen gradvis og være oppmerksom på fysiske og psykiske symptomer som kan oppstå.

Idrettsutøvere som har hatt alvorlig sykdom, langvarig sykdom og/eller vært innlagt på sykehus, krever ytterligere undersøkelser og oppfølging før de kan gjenoppta idretten.

Les også: Langtidseffekter av covid-19

Neste side