Nyhetsartikkel

Trening etter hjernerystelse hos ungdom

En mindre studie har vist at individuelt tilpasset aerob trening startet tidlig etter hjernerystelse er trygt og gir raskere tilfriskning.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2016 ble anbefalingene ved hjernerystelse hos idrettsutøvere endret. De tidligere anbefalingene om fysisk og kognitiv hvile inntil symptomfrihet, ble erstattet av anbefalinger om å begrense hvile til maksimalt 24 til 48 timer. Dette var et resultat av at forskning på rehabiliteringstrening startet en måned etter hjernerystelse, uavhengig av symptomer, viste mulig effekt1. I tillegg kom forskningsresultater som talte for at fire dager med hvile etter hjernerystelse ikke gav bedre resultater enn to dager med hvile2.

Trente fem dager i uken

Forskere har nå sett på effekten av aerob trening for å redusere symptomvarigheten etter sportsrelatert hjernerystelse3. 103 ungdommer fra 13 til 18 år med hjernerystelse og vedvarende symptomer deltok i studien. Innen ti dager etter skaden ble disse tilfeldig fordelt til en gruppe med aerob trening eller en kontrollgruppe som gjennomførte tøyninger. Ungdommer med depresjon, angst eller ADHD ble ikke inkludert i studien. Toleransegrensen for trening ble bestemt ut ifra en tredemølletest ved oppstart og deretter ukentlig. Aerob trening bestod av 20 minutters trening fem dager i uken. Treningsintensitetet var satt til å ligge på en pulsfrekvens like under (80 prosent) av pulsfrekvensen målt ved toleransegrensen. En skala (postconcussion symptom scale) ble brukt til å måle symptomer som følge av hjernerystelse daglig, og for å bestemme tidspunkt for friskmelding.

Trygt

I gruppen som gjennomførte aerob trening var median tid til friskmelding 13 dager (10-18 dager), mens i gruppen som gjennomførte tøyninger var tilsvarende tid 17 dager (13-23 dager). Forskjellene ble funnet å være signifikante. 50 av 52 deltakere i gruppen med aerob trening var symptomfrie innen 30 dager. Ved undersøkelse av symptomer etter en måned, var forskjellene ikke signifikante ut ifra lavt antall deltakere i studien og lav forekomst av symptomer etter en måned.

Studien konkluderer med at individuelt tilpasset aerob trening startet tidlig etter sportsrelatert hjernerystelse er trygt og gir raskere tilfriskning. Resultatene kan tyde på at intervensjonen også reduserte forekomsten av vedvarende symptomer utover 30 dager. Det er behov for ytterligere forskning for å få mer informasjon om hvor tidlig trening kan igangsettes etter hjernerystelse og hvilken intensitet, frekvens og varighet som er ideelt.

Kilder

Referanser

  1. Kurowski BG, Hugentobler J, Quatman-Yates C, et al. Aerobic exercise for adolescents with prolonged symptoms after mild traumatic brain injury: an exploratory randomized clinical trial. J Head Trauma Rehabil. 2017;32(2):79-89. doi:10.1097/HTR.0000000000000238 DOI
  2. Thomas DG, Apps JN, Hoffmann RG, McCrea M, Hammeke T. Benefits of strict rest after acute concussion: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2015;135(2):213-223. doi:10.1542/peds.2014-0966 DOI
  3. Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ, et al. Early Subthreshold Aerobic Exercise for Sport-Related Concussion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online February 04, 2019. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.4397 DOI