Nyhetsartikkel

Treningstilbud til kreftrammede er lønnsomt

Tilpassede treningstilbud til kreftrammede, som det som tilbys gjennom Pusterommet, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel er det for få som kjenner til tilbudet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en rapport utført av Oslo Economics bestilt av organisasjonen Aktiv mot kreft.

Rapporten ble presentert under Arendalsuken i 2018, og er sponset av legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb.

- Forskning har lenge vist at trening er bra for kreftpasienter, men nå har vi også tall som viser hva samfunnet kan spare ved å få trening inn som en del av kreftbehandlingen, sier Marianne Mæhlum ved Aktiv mot kreft.

Bedre helse og livskvalitet

Slik forskning vist at trening for kreftpasienter og kreftoverlevere kan gi økt behandlingseffekt og færre bivirkninger. Slik gir det bedre helse og livskvalitet, reduserer helsetjenesteforbruket, og fører til at yrkesaktive kan komme tidligere tilbake i arbeid.

Den aktuelle rapporten tyder på at tilrettelagt treningstilbud, som bruken av Pusterom, kan gi en gjennomsnittlig nytteeffekt på 42.500 kroner per kreftrammet som mottar slikt tilbud, og som får kunnskap og motivasjon til riktig trening.

Netto nytteverdi er estimert til 27 millioner kroner

 

Netto nytteverdi utgjør 15.500 per bruker, og samlet netto samfunnsnytte for dagens 1750 brukere av Pusteromstilbudet er estimert til 27,1 millioner kroner. Dersom en av tre kreftpasienter hadde benyttet tilbudet, utgjør samfunnsnytten 170 millioner kroner.

Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og etter kreftbehandling. Pusterommene etableres av Aktiv mot kreft, som også betaler for driften de første tre årene, mot en garanti for at sykehuset fortsetter driften fra det fjerde året. Per i dag er det etablert 16 Pusterom på ulike sykehus i Norge.

Personer som er rammet av kreft, er særlig utsatt for økt aldringsprosess og forverring av helsetilstand på grunn av kreftbehandlingen. Trening kan bidra til å dempe eller motvirke denne prosessen.

For få kjenner til tilbudet

Selv om tilbudet er tilgjengelig for mange kreftrammede, er det fortsatt for få som kjenner til tilbudet. Ifølge rapporten er det flere som etterlyser bedre markedsføring av det tilrettelagte treningstilbudet som gis ved Pusterommene, og av AKTIV-instruktører, som kan tilby tilrettelagt trening etter at sykehusoppholdet er over. Brukere av tilbudene opplever at det var tilfeldig at de fikk høre om tilbudet, og etterspør slik informasjon fra behandlende helsepersonell.

Flere opplevde også at det var vanskelig å komme i gang med et tilrettelagt treningstilbud etter perioden med trening i Pusterommet. De oppgir at det ville være nyttig om Pusterommet kunne hjelpe dem å komme i kontakt med en lokal AKTIV-instruktør.

AKTIV-instruktørene opplever på sin side at det er stort behov for tilbudet, men vanskelig å rekruttere nok pasienter.

Ulikheter

Fagpersoner peker også på ulikheter i helsetilbudet mellom kreftpasienter som bor i nærheten av Pusterom, og de som ikke gjør det. Tilgang til Pusterom gir tilnærmet gratis trening, mens de som bor langt unna, ofte må betale en personlig trener for å få tilrettelagt trening.

Per i dag er det Aktiv mot kreft som betaler for etableringen av Pusterommene, og for driften i de første tre årene. Å sikre videre finansiering vil være nødvendig for å videreformidle et velfungerende tilbud, som oppleves svært verdifullt for de som rammes, ifølge rapporten.

AKTIV-instruktører har spesialkompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling. De tilbyr tilrettelagt trening etter at kreftpasienten er ferdig med behandling på sykehuset.

Aktiv mot kreft ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. Stiftelsen arbeider med å få trening inn som en del av kreftbehandlingen både under og etter behandling.

Kilder

Referanser

  1. Aktiv mot kreft aktivmotkreft.no
  2. YouTube: BMS og Aktiv mot kreft: TRENING OG KREFT: SLIK KAN VI FORBEDRE FREMTIDENS KREFTBEHANDLING www.youtube.com