Informasjon

Balansetrening

Balansetrening er viktig for alle grupper i befolkningen. Både for eldre som vil forebygge fall, idrettsutøvere som vil styrke balansen og forebygge skader, og generelt for å bedre helse og mobilitet.

Alle bør legge inn litt balansetrening som en del av det ukentlige treningsprogrammet. Fem til ti minutters balansetrening i to til tre dager per uke er alt du trenger.

Balanse er viktig fordi den inngår i nesten alle typer bevegelser som involverer oppreist stilling. Balanseøvelser kan bidra til bedre helse og mobilitet, til å forebygge fall, forebygge overtråkk, og til å trene seg opp igjen etter et overtråkk.

Gir færre fall

Ifølge WHO dør det hvert år omtrent 640 000 mennesker på grunn av fall på verdensbasis. Andelen personer som skader seg i fall, er langt høyere. Eldre personer som er over 65 år, har høyest risiko for å falle. Balanseøvelser kan bidra til å forebygge fall, og dermed forebygge skader. Mange balanseøvelser kan du gjøre når som helst, hvor som helst, og så ofte du vil. 

Ofte er man ikke klar over at man har dårlig balanse før man forsøker balanseøvelser. Eldre med fallrisiko bør trene balanse tre ganger i uken eller mer, og gjøre øvelser som er vist å forebygge fall, skriver American Heart Association på sine sider.

Tai Chi og yoga er eksempler på treningsformer som kan bedre både balanse, fleksibilitet og styrke. 

Ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Sports Medicine i 2018, gir balansetreningsprogrammer små til moderate forbedringer i balansen hos eldre. De skriver også at svært utfordrende balanseøvelser kan øke risikoen for fall. Slike øvelser bør ikke utføres uten kyndig hjelp.

Vil du bli god i idrett, er det også viktig med god balanse. Står du på ski, er det viktig med god balanse i glidefasen ved skøyteteknikk eller i slalomløypa. Står du på snowboard, eller vil prøve deg på rulleskøyter, er det også helt nødvendig med god balanse for å bli en god utøver.

Neste side