Informasjon

Intervalltrening

Positivt for hjertesyke

Det beste er å trene intervalltrening to-tre ganger i uken. Trener du flere økter enn dette, kan det bli for mye. Varier heller med annen trening eller vanlige joggeturer. Hvor mange og lange drag du løper, vil avhenge av hvordan formen din er, og hva du vil oppnå med treningen. Kanskje løper du ikke så langt som du ville gjort på en rolig joggetur, men du får en mer intens trening på kortere tid.

Intervalltrening trenger ikke begrenses til kun løping. Du kan trene intervalltrening for eksempel når du svømmer, sykler, ror, går på ski eller andre kondisjonsformer der du ser at intervalltrening er mulig.

Forskningsgruppen CERG ved NTNU i Trondheim studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Viktige funn i forskningen til CERG2 har vist at aerob intervalltrening er en av treningsformene som gir best uttelling for hjertehelsen. Forskerne har blant annet funnet at litt høyintensitetstrening hos personer med hjerteinfarkt, hadde større virkning enn lengre tid brukt på lav- eller middelintensitetstrening. De skriver på sine sider3 at 4x4 intervalltrening kan forbedre det maksimale oksygenopptaket (et mål på kondisjon) effektivt både på kort og lengre sikt. Dette er viktig, fordi kondisjon har vist seg å være en god prediktor for fremtidig hjertehelse.

Kilder

Referanser

  1. CERG:Makspuls www.ntnu.no
  2. Wisløff U, Coombes JS, Rognmo Ø. CrossTalk proposal: High intensity interval training does have a role in risk reduction or treatment of disease. J. Physiol 2015; 593 (24): 5215-5217. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. CERG, NTNU: Hjerte- og karsykdom www.ntnu.no
  4. NHS Choices: Interval training for runners, 2014. www.nhs.uk
  5. CERG; NTNU:Frequently asked questions about physical exercise www.ntnu.edu
  6. ASCM information on:HigH-intensity interval training www.acsm.org
Forrige side