Nyhetsartikkel

Orientering

Er du glad i å ferdes i skog og mark, er orientering sporten for deg. I tillegg holder den deg både mentalt og fysisk i form, samtidig som du tilegner deg nyttige kartkunnskaper.

Orientering er en idrett hvor du bruker nesten hele kroppen. Her får du trent både aerobt og anaerobt, kondisjon og styrke, i tillegg til at du trener hjernen. Sammenlignet med løping på vei krever det å løpe i terreng både et høyere oksygenopptak og mer styrke. Det ulendte terrenget gjør at kroppen bruker mer energi enn ellers og hyppig underlagsskifte krever at muskulaturen jobber aktivt hele tiden for å stabilisere. På grunn av variert muskelbruk og skiftende underlag er det lite belastningsskader i orientering. Energibehov under konkurranser kan være høyt, men pulsen holder seg stort sett jevnt i laveste del av øvre pulssone.1 Her vil det være en forskjell i forhold til hvilket nivå du som utøver befinner deg på. Er du dyktig med kart vil det innebære færre stopp underveis og en jevnt høy puls. Evne til å løpe og lese kart i fart vil også være positivt i forhold til koordinasjonsevner. I tillegg til å lese kartet må du følge med på plassering av beina og terrenget rundt deg. En måte å trene seg opp til å klare dette, er å lese tegneserier på løpetur langs vei. Start også i det små med å lese kartet i gåtempo og gradvis øk farten.

Hva er orientering

I orientering skal du, ved hjelp av et kart, finne frem til poster som henger ute i terrenget. Postene er avmerket på kartet med små sirkler med tall ved siden av. Disse skal tas i riktig tallrekkefølge, fra start til mål. Start er markert med en trekant på kartet, mens mål er markert med en liten sirkel inne i en større. I terrenget er riktig posisjon for posten avmerket med én oransje og hvit postskjerm. I tillegg har hver enkelt post en egen kode og stemplingsenhet. Dette bekrefter både for utøver og arrangør at postene er tatt i riktig rekkefølge og at du har vært på riktige poster underveis. Målet i konkurranser er å løpe på kortest tid med alle poster i riktig rekkefølge. I starten kan det være lurt å ikke fokusere så mye på å løpe fort, men heller ta det litt rolig, og lære deg å lese kartet og bruke kompasset. Når denne tekniske biten er på plass kan du etter hvert lære deg å lese kart i fart og få et enda større fysisk utbytte.

Neste side