Informasjon

Sikkerhet på sykkelen

Fire av fem sykkelulykker er eneulykker, der kun syklisten selv er involvert. For å begrense skaderisikoen må sykkelen være i god stand, og hjelm bør alltid brukes.

"På hjul er du kjørende"

"På hjul er du kjørende" - med dette menes at du har de samme rettigheter og plikter som en bilfører, og det er derfor viktig at du kjenner trafikkreglene. Reglene som gjelder særlig for sykkel finner du her. Husk for all del at det dessverre alltid vil være sykkelen som er den tapende part i en eventuell ulykke når det gjelder skader, og da hjelper det lite at du har retten på din side. Det er også viktig å være klar over at det kan være vanskelig å se sykler i trafikken, og særlig når mørket faller på. Godt synlig bekledning, lys og reflekser er fornuftige tiltak for å bedre på dette problemet. Bemerk også at en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker er syklister som sykler på feil side av veien - mot trafikken.

Det er også viktig å være oppmerksom på at de samme reglene for alkoholinntak gjelder enten du kjører bil eller sitter på en sykkel. I USA regner man med at omtrent 25 prosent av alle dødsfall som følge av sykkelulykker, involverer alkohol hos minst en av partene i ulykken. Heldigvis er nok ikke tallene i Norge nær like høye, men alkohol og sykkel hører på ingen måte sammen.

Sykling på fortau er også tillatt hvis det er god plass på fortauet. Her har du dog ingen rettigheter, bare plikter i forhold til de fortauet er ment for - fotgjengerne. Det innebærer at du til enhver tid har vikeplikt for alle fotgjengere, uansett. Sjansen for en svært alvorlig ulykke er nok mindre på fortauet, men ulykker som innebærer et uønsket besøk på legevakten, forekommer ikke sjelden ved sykling på fortau.

Neste side