Informasjon

Sikkerhet på sykkelen

Sykkel som fremkomstmiddel

Sykkelen har mange store fordeler, ikke bare som rekreasjon, men også som transportmiddel. Ved mellomkorte avstander og stor trafikk kan den til og med være det raskeste alternativet, og som regel det billigste. I tillegg gir sykkelen god mosjon og er et friskt og trivelig innslag i hverdagen. I dagens stillesittende samfunn er all bevegelse kjærkommen for kroppen, og på sykkelen har du stor mulighet til selv å velge hvor stor belastningen fra sykkelturen skal være og hvor lang turen blir. Dette gjør at sykling innebærer en "snillere" belastning på kroppen enn for eksempel jogging. Dessuten kan du i høyere grad nyte naturen rundt deg når du sykler. Sykkelen er en forurensningsfri måte å bevege seg fra A til Å på. Sykling om vinteren kan være en god og sprek aktivitet, men som ved all annen kjøring vinterstid, må du ta hensyn til forholdene. Piggdekk til sykkelen er en nødvendig investering ved vinterbruk. At sykkelen er i god stand er viktig, særlig må du påse at bremsene fungerer godt. Nesten alle som bor i Norge har egen sykkel, og det selges omlag 300.000 nye sykler hvert år.

Sykling innebærer en viss risiko for skader og uhell. Som syklist er du dessverre mer utsatt for ulykker enn bilister. Syklister har faktisk 6-9 ganger så høy ulykkesrisiko per km tilbakelagt i trafikken som bilister (TØI). Mye er imidlertid avhengig av syklistens egen oppførsel i trafikken, og for å unngå ulykker er det også en fordel å kjenne til reglene for sykling i trafikken. Se også trafikkreglene for syklister hos Trygg Trafikk. For å begrense skaderisikoen bør sykkelen være i god stand og tilfredsstille de krav som gjelder for sykkel. Sykkelhjelm bør alltid brukes.

Off-road sykling er blitt populært, og det er ikke uvanlig med skader som sår og brudd hos denne gruppen, men det er få alvorlige ulykker - noe som trolig skyldes en utstrakt bruk av hjelm!

Forrige side Neste side