Informasjon

Sikkerhet på sykkelen

Sykkelskader - bruk hjelm!

Visste du at fire av fem sykkelulykker er eneulykker, der kun syklisten selv er involvert? Eller at 9.000 nordmenn må til lege etter sykkelvelt hvert år? Tall fra Personskaderegisteret til Folkehelseinstituttet viser at det hvert år er 9.000 syklister som trenger behandling i sykehus eller hos legevakt - 3.000 av dem for hodeskader. I USA er 90 prosent av alle sykkelulykker med dødelig utgang knyttet til kollisjon med motorisert kjøretøy. De aller fleste ulykker med dødelig utgang skyldes hodeskader, noe som igjen understreker viktigheten av å benytte hjelm.

Halvparten av hodeskadene rammer barn i alderen 4 til 14 år. En undersøkelse som omfatter flere sykehus i Seattle, USA, konkluderer med at syklister som bruker hjelm, reduserer risikoen for hodeskader med 85 prosent, og at hjelm er spesielt viktig for barn, fordi de får de mest alvorlige hodeskadene i sykkelulykker.

  • 15 prosent av sykkelulykkene fører til sykehusinnleggelse (SIF)
  • Ca. 80 prosent av sykkelulykkene er eneulykker (fall/ulykker i tilknytning til stasjonære objekt), 5 prosent skjer i kollisjon med annen sykkel, 11 prosent i kollisjon med bil (SIF)
  • 25 prosent av sykkelskadene blir betegnet som middels livstruende, 5 prosent prosent som alvorlig livstruende (f.eks. brudd på hjerneskallen) (SIF). I et sykkelvelt treffer 70 prosent av slagene mot hodet, panne og tinning.
  • Syklistenes skaderisiko i trafikken er 40 ganger så høy som bilføreres (TØI).

Disse tallene bekreftes i en Cochrane-rapport1. Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent. Det er heller ikke kjent hvorvidt påbud gjør at folk sykler mindre, eller om det gir andre ulemper. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Forrige side Neste side