Informasjon

Sikkerhet på sykkelen

De 8 sykkelvettreglene

  1. Vær synlig i trafikken
  2. Gi tydelige tegn
  3. Se andre trafikanter i øynene
  4. Lytt til trafikken, ikke musikken
  5. Vent på grønt
  6. Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
  7. Bruk lys i mørket
  8. Bruk hjelm

Kilder

Referanser

  1. Macpherson A, Spinks A. Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD005401. DOI: 10.1002/14651858.CD005401.pub3. DOI
Forrige side