Informasjon

Tennis

Bra for hjerte og beinhelse

En oversiktsartikkel i British Journal of Sports Medicine4 har sett på helsefordelene ved å spille tennis. Blant annet viser de til studier som har sammenlignet tennis, sykling, jogging og en kontrollgruppe som ikke trente. Hver gruppe trente i 30 minutter, tre ganger i uken i 20 uker. Resultatene viste at tennis ga en moderat økning i utholdenhet (5,7 prosent) sammenlignet med sykling (14 prosent) og jogging (13 prosent). Kontrollgruppens kondisjon var uforandret. En annen studie som blir omtalt, viste at joggere og tennisspillere hadde mindre sannsynlighet for å være fete, røyke, drikke mye alkohol, eller kjøre uten setebelte, enn de som deltok i lagidrett eller andre idretter. Artikkelforfatterne slår fast at det å spille tennis gir en rekke helsefordeler. Det gir lavere mengde fett på kroppen, bedre kolesterol, forbedret kondisjon, og bidrar generelt til at du får lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Det gir også bedre beinhelse, både for de som har spilt tennis hele livet, og for de som begynner å spille tennis jevnlig som middelaldrende. En begrensning med disse studiene kan være at de som er sunne i utgangspunktet, kan være mer tilbøyelige til å begynne å spille tennis, enn de som har helseproblemer. Forfatterne konkluderer med at treningsintensiteten i tennis oppfyller anbefalingene som blir gitt av American College of Sports Medicine og American Heart Association.

Forrige side Neste side