Informasjon, veiviser

Sjåfør

Temaside om Korona

Trening rettet mot forebyggning av skader og plager for de som jobber som sjåfører.

Merknad

Det er ikke nødvendig å utføre samtlige øvelser for hver enkelt person. Derimot, så vil et utvalg blant disse øvelsene lønne seg for de som jobber som sjåfører.

Vi har inkludert ett bredt utvalg av øvelser, og spesielt styrkeøvelser. Dette er gjort fordi vi vet at utvalget av tilgjengelige apparater, manualer og stangøvelser vil variere for hver enkelt. Derfor legger vi til flere øvelser slik at man kan gjøre et utvalg ut i fra hvilket utstyr som er tilgjengelig for den som skal trene.

Alle disse øvelsene er spesifikt rettet mot å forebygge problemer som kan oppstå hos sjåfører. Derfor kan det være nyttig å gjøre et utvalg blant disse øvelsene. Behovene for hver enkelt både kan og vil variere noe ut i fra hvilke plager hver enkelt person har, samt hvordan den individuelle arbeidsbelastningen er.

Belastning

 • Leddbelastning
  • Rygg
  • Nakke
  • Albue
  • Skuldre
  • Håndledd
 • Belastningskategorier
  • Ensidig gjentagende arbeid
  • Statisk belastning
  • Tunge løft (ved avlasting av varer)

Forebyggende styrketrening

Ergonomiske tilpasninger

Tøyningsøvelser

Avlastningsøvelser