Informasjon

Overflatiske ventrale armlinje, øvelser

Involverte muskler og fascier

 
Overflatiske ventrale armlinje 1
   
Overflatiske ventrale armlinje 2
  
Overflatiske ventrale armlinje 3.png
 • M. pectoralis major
 • M. latissimus dorsi
 • Mediale intermuskulære septum
 • Fleksor gruppen
  • M. flexor carpi ulnaris
  • M. palmaris longus
  • M. flexor carpi radialis
  • M. pronator teres
 • M. pronator quadratus
 • Karpaltunellen
Forrige side Neste side