Informasjon

Tøyningsøvelser utført med kraft - KiD-øvelser

KiD-øvelser kombinerer styrke, tøyning, utholdenhet, balanse og stabilisering og utføres i ulike posisjoner og vanskelighetsgrader.

KiD-øvelser er utviklet av dr. med. Kurt Mosetter i Tyskland. KiD er en forkortelse for Kraft in der Dehnung som betyr kraft under tøyning. Det er aktive tøyningsøvelser som kompletterer passive tøyningsøvelser. KiD-øvelser er en type tøyningsøvelser hvor du mens du tøyer, spenner musklene som tøyes. Det omtales også som motstandstrening i strekte posisjoner. Øvelsene består av flere elementer som når de settes sammen, utgjør én øvelse.

Øvelsene kombinerer styrke, tøyning, utholdenhet, balanse og stabilisering og utføres i ulike posisjoner og vanskelighetsgrader. 

Formålet med KiD-øvelser

Khedira KiD.jpg

KiD-øvelsene har både en forebyggende og terapeutisk effekt. Den forebyggende effekten innebærer å opprettholde et godt aktivitetsnivå i musklene og bindevevet slik at bevegeapparatet fungerer godt både i vanlige daglige aktiviteter og under utøvelse av sport. Den terapeutiske effekten brukes i behandlingen av muskelskader og skader av bindevevsstrukturer.

Metoden ser ut til å være spesielt gunstig ved langvarige plager der pasienten/utøveren har lagt seg til et annet bevegelsesmønster for å skåne det tidligere eller nåværende smertefulle området. Denne muskelkompenseringen er mindre robust enn det normale bevegelsesmønsteret, noe som øker risikoen for nye skader, forverrer tilstanden, og hindrer eller forsinker tilfriskning.

Myofascielle linjer

Musklene i kroppen arbeider ikke isolert hver for seg. De samarbeider og utfører bevegelsene på en koordinert måte. I kroppen danner derfor musklene sammenhengende linjer eller kjeder av bindevev og muskler som strekker seg gjennom lengre eller kortere deler av kroppen. Linjene fungerer som en funksjonell enhet: en hendelse som skjer i ett område av denne kjeden, påvirker også de andre delene av kjeden. Linjene binder sammen samvirkende muskelgrupper og bindevev, og de gjør at kroppen beveger seg som en enhet.

Avhengig av hvordan linjene defineres, så skilles det mellom seks til elleve ulike linjer

Disse linjene er viktig for å forstå hvordan skader oppstår og fører til bevegelsesinnskrenkninger, og for å skjønne hvordan en skade i en del av en slik muskelgruppe påvirker andre deler lengre unna i kroppen.

Dette kan utnyttes i behandlingen av muskelskader. Terapeutens (fysioterapeut, lege) manuelle behandling behøver ikke rettes mot det nåværende skadestedet. Den kan i stedet foregå et annet sted langs en slik myofasciell linje som er relevant for den nåværende skaden. For eksempel kan behandling mot en nakkeskade faktisk foregå i låret eller leggen (i hamstrings og gastrocnemius). Eller behandling under foten kan bedre en hamstringskade.

Disse egenskapene i bevegeapparatet utnyttes også i KiD-øvelser som du kan gjøre selv.

KiD-øvelsene

KiD-øvelsene tar utgangspunkt i de ulike myofascielle linjene. Hvilke øvelser som er relevante for deg, avhenger av hvor skaden eller tidligere skader sitter. Her vil legen eller fysioterapeuten gi deg råd. De øvelsene vi presenterer, skiller mellom følgende linjer:

En KiD-øvelse innebærer at du starter med å plassere deg i en posisjon som setter strekk på den aktuelle muskellinjen. Når du har funnet den utstrekte posisjonen, strammer du disse musklene og holder denne stramningen i ca. 8 sekunder. Så slipper du opp stramningen, men fortsetter tøyningen. Vanligvis vil du da klare å tøye dypere enn i første del av øvelsen. Hold denne ytterposisjonen i ca. 15 sekunder. Gjenta øvelsen fra den nye posisjonen slik at det blir totalt 3 runder med tøyninger + kraft.

Leipzig KiD.jpg

Effekter av KiD-øvelser

Øvelsene har gunstige effekter på både akutte og kroniske smerter. Det bedrer bevegeligheten, bidrar til økt muskelkraft - særlig i posisjoner der muskelkraften er svekket, det bedrer leddsansen og balansen, og det normaliserer bevegelsesmønstrene, noe som kan "avlære" kroppens og hjernens kompensasjonsmønstre om slike foreligger.

Sammenlignet med tøyningsøvelser der du kun passivt strekker musklene, ser det ut til at KiD-øvelsene har den egenskapen at de kan oppheve kompenseringen og ha en terapeutisk effekt på det problematiske området. På den andre siden så har passive tøyningsøvelser har i mindre grad denne effekten på smerte og nedsatt funksjonsevne.