Informasjon

Bekkenøvelser ved ryggplager

Nøytral ryggstilling

Disse øvelsene kan være lindrende ved at du beveger deg gjennom hele bevegelsesbanen til bekkenet/korsryggen. Dette fører til at ryggskivene slipper det konstante trykket i samme posisjon. Samtidig kan du lære hvordan du kan holde en nøytral ryggstilling over lengre tid.

Etter å ha gjort disse øvelsene så vil det forhåpentligvis være lettere for deg å finne den nøytrale ryggstillingen. Denne midtposisjonen, er rett og slett mellompunktet mellom de to endeposisjonene i øvelsene som har blitt gjort. Ryggskivene blir utsatt for mindre trykk, samtidig som det er den posisjonen hvor det er lettest å trene kjernemuskulaturen.

Sittende midtstilling
Sittende midtstilling


Eksempel på midtstilling av bekken i sittende posisjon

Forrige side Neste side