Informasjon

Trening av kjernestabilitet

Godt trente ryggmuskler kan bidra til å forebygge og i enkelte tilfeller lindre ryggsmerter. For å forstå dette er det viktig å vite hvordan de forskjellige musklene fungerer.

Hva er kjernestabilitet?

Musklene vi bruker når vi beveger oss, kan inndeles i to hovedgrupper: dynamisk og statisk muskulatur. De dynamiske musklene er ansvarlige for at vi klarer å utføre bevegelser som det å løfte opp en bærepose med varer. De statiske musklene har som oppgave å holde fast posisjonen til kroppen over tid, det at vi klarer å holde hodet oppe hele dagen er et eksempel på dette.

Når det gjelder de musklene som brukes til å stabilisere ryggsøylen vår, er det først og fremst de statiske musklene som opprettholder kontrollen over tid. Hvis en av de statiske musklene slutter å fungere som den skal, vil måten vi beveger oss på, også endre seg. Dette kan observeres hos personer med ryggvondt, de beveger seg urytmisk og unaturlig1. Siden funksjonen til stabilitetsmuskelene er annerledes enn bevegelsesmusklene, kreves forskjellige former for stimulering av de to muskelgruppene. Så lenge vi beveger oss i oppreist eller sittende stilling, vil de statiske ryggmusklene være aktive. Forskning har vist at funksjonen til de stabiliserende musklene endres etter perioder med ryggsmerter2-9. De bruker lengre tid på å trekke seg sammen og kraften er svekket, noe som disponerer for smerte og nye tilbakefall. Hos de fleste ryggpasienter, gjenvinner stabilitetsmusklene sin funksjon av seg selv, men hos en del vedvarer problemene dersom de ikke får behandling10.

Neste side