Informasjon

Trening av kjernestabilitet

Temaside om Korona

Hvorfor bør du gjøre kjernestabilitetsøvelser?

Det finnes utallige måter å lindre eller trene opp en dårlig rygg på. Kjernestabilitetsøvelser er et alternativ.

Den viktigste grunnen til at du som ryggpasient bør drive med kjernestabiliserende øvelser, er for å forebygge ryggplager. Målet er at du skal lære deg en tryggere måte å trene på uten å skade ryggen. Treningen skal øke utholdenheten i stabilisatormuskulaturen slik at du klarer å stabilisere ryggen over lengre perioder. Kjernestabiliserende trening kan dessuten brukes til å lindre ryggsmerter samt å bedre holdningen din.

Ryggens stabiliserende muskler svekkes av ulike grunner hos pasienter med ryggsmerter2,4-8. De fleste som har opplevd akutte ryggsmerter, får ofte tilbakefall og opplever stadig nye episoder med ryggsmerter9.

De stadige tilbakefallene skaper stor frustrasjon blant pasientene, og forskere har lenge lett etter årsakene. Et forhold som mange studier har dokumentert, er betydningen av den stabiliserende muskelen multifidus som vi finner på begge sider av ryggsøylen.

Multifidus musklene
Multifidus musklene

Etter en episode med akutte ryggsmerter svekkes multifidusmuskelen på den siden av ryggen der smertene startet2. Muskelen svekkes både ved sentrale ryggsmerter samt ved smerter som går nedover i beinet6. Forklaringen på muskelsvekkelsen er at nervestimuleringen av muskelen blir svakere, dermed mottar ikke muskelen impulser som er nødvendige for at den skal kunne opprettholde sin kraft og funksjon. I en studie fant forskerne at vanlig trening er utilstrekkelig til å gjenvinne kraften og funksjonen til muskelen11. En svekket multifidus-muskel øker risikoen for tilbakefall9. Dette kombinert med inaktivitet, svekker all stabilitetsmuskulatur. I en studie av friske personer som var sengeliggende i 8 uker, målte forskerne grad av muskelsvinn i de ulike musklene. Multifidus-muskelen hadde det største muskeltapet - noe som inntrådte allerede etter 14 dager12.

En ryggpasient kommer på denne måten inn i en vond sirkel. Perioden med akutte ryggsmerter svekker de stabiliserende musklene, noe som øker risikoen for nye episoder med ryggsmerter, samtidig som de går inn i en periode hvor de kanskje blir sengeliggende, som igjen svekker muskelen enda mer. Hos enkelte gjenvinnes likevel muskelkraften i de stabiliserende musklene, men hos noen skjer ikke det10, særlig gjelder det blant dem med kroniske ryggplager. Disse personene kan ha nytte av spesifikk trening for å styrke de ryggstabiliserende musklene og for å lindre ryggsmerter.

Forrige side Neste side