Informasjon

Trening av kjernestabilitet

Endret bevegelsesmønster ved smerte

Forskere og klinikere har utviklet en modell som forklarer endringene i vårt bevegelsesmønster ved smerter, den såkalte smerte-tilpasnings modellen15. Kroppen vil automatisk tilpasse seg den stillingen som gir mest smertelindring. Musklene som gir bevegelse i den smertefulle retningen, blir mer eller mindre 'koblet ut' eller brukes i en langt lavere grad. Dette betyr samtidig at andre muskler må jobbe mer intensivt for å kompensere for tapet i bevegelse i disse musklene. Dette kan ofte observeres hos pasienter med ryggsmerte ved å se hvordan de beveger seg, de har ofte en urytmisk og unaturlig måte å bevege seg på1. Men for dem med disse smertene er dette den mest naturlige måten å bevege seg på, siden de unngår de mest provoserende og smertefulle bevegelsene.

Forrige side Neste side