Informasjon

Dype ventrale linje, øvelser

Involverte muskler og fascier

Dyp frontlinje 1.png
Dyp frontlinje 2.png
Dyp frontlinje 3.png
Dyp frontlinje 4.png
Dyp frontlinje 5.png
Dyp frontlinje 6.png
Dyp frontlinje 7.png
   

 

 • Suprahyoide muskler
 • Infrahyoide muskler
 • Mm scaleni
 • Fascia prevertebralis
 • Mm. longus colli og capitis
 • Perikardium
 • Mediastinum
 • Parietale pleura
 • Fascia pretrakealis
 • Fascia endothoracica
 • M. transversus thoracis
 • Diafragma
 • Anteriore longitudinale ligament
 • M. iliopsoas
 • M. pectineus
 • Anteriore intermuskulære septum
 • Mm. adductor brevis and longus
 • Anteriore sakrale fascie
 • Bekkengulvs fascie
 • M. levator ani
 • Obturator internus fascie
 • Posteriore intermuskulære septum
 • Mm. adductor magnus and minimus
 • Fascia popliteus, knekapselen
 • M. tibialis posterior
 • Mm. flexor hallucis longus and flexor digitorum longus
 • Funksjonelle muskler som støtter den dype ventrale linjen
  • Dype laterale rotatorer i hoften, er fascielt tilknyttet adduktor magnus
  • M. quadratus lumborum, fremre begrensning er fascielt kontinuerlig med m. iliacus
Forrige side Neste side