Informasjon

Laterale linje, øvelser

Formål

 • Forebygging og rehabilitering
  • Bedre hjernens og kroppens evne til å opprettholde, eller gjenopprette, et optimalt aktivitetsnivå i musklene og bindevevet
 • Opprettholde god stabilitet
  • Bidra til å opprettholde god stabilitet når plutselige uventede situasjoner oppstår som krever muskelkraft for å unngå skade
 • Forbedre propriosepsjonen1-4
  • Skape målrettede aktiviteter for å bedre posisjonell bevissthet. Jo bedre forståelse av posisjonen, jo bedre vil det utløste aktivitetsnivået bli2,4
 • Smertelindring
  • Smerte påvirkes positivt av disse øvelsene, men øvelsene bør gjøres i en kontekst hvor oppmerksomheten ikke utelukkende rettes mot å bedre ROM til den enkelte muskel
  • Muskelaktivering i en strekt posisjon etterfulgt av tøyning synes å være mer effektivt enn statisk tøyning alene når det gjelder å bedre smerte og nedsatt funksjonsevne5

Relevante sykdommer

 • Tilstander der disse øvelsene kan være nyttige:
  • Adduktor tendinopati
  • Bekkenleddssmerter
  • Piriformissyndromet
  • Quadriceps tendinopati
  • Trokanter og gluteus bursitt
  • Iliotibialt båndsyndrom
  • Schlatters tilstand
  • Patellaluksasjon
  • Peroneus tendinopati
  • Cervikalt discusprolaps
  • Lumbale ryggsmerter, kroniske
  • Lumbal rotaffeksjon
  • Nakkemyalgi
  • Nakkeslengskade
  • Kapsulitt skulder (motsatt side)
  • Kronisk subdeltoid bursitt (begge sider)
  • Supraspinatus tendinopati (motsatt side)
Forrige side Neste side