Informasjon

Laterale linje, øvelser

Involverte muskler og fascier

 
Lateral linje 1
 
Lateral linje 2
 
Lateral linje 3
 
Lateral linje 4
 
Lateral linje 5
 
Lateral linje 6
 • Mm. splenius capitis et sternocleidomastoideus
 • Eksterne og interne interkostalmuskler
 • M. obliqus lateralis
 • M. gluteus maximus
 • Tensor fascia latae
 • Iliotibiale trakt og abduktorer
  • M. gluteus maximus
  • M. gluteus medius
  • M. gluteus minimus
 • Fremre ligament til fibulahodet
 • Peroneal musklene
Forrige side Neste side