Informasjon

Overflatiske dorsale armlinje, øvelser

Involverte muskler og fascier

 
Overflatiske dorsale armlinje 1
  
Overflatiske dorsale armlinje 2
 
 
Overflatiske dorsale armlinje 3
 • M. trapezius
 • M. deltoideus
 • Laterale intermuskulære septum
 • Eksensor gruppen
  • Mm. extensor carpi radialis longus et brevis
  • M. extensor digitorum
  • M. extensor carpi ulnaris
  • M. extensor digiti minimi
Forrige side Neste side