Video

Anstrengelseshodepine

Anstrengelseshodepine utløses i forbindelse med intens fysisk anstrengelse.

Det er en forholdsvis sjelden og vanligvis ufarlig tilstand som ikke er forbundet med noen underliggende problemer. Tilstanden angis å forekomme oftest hos menn i 20-års alderen, sannsynligvis fordi menn oftere utsetter seg for intense fysiske aktiviter.

I de fleste tilfeller rammer smertene begge sider av hodet. Det er viktig å skille anstrengelsesutløst hodepine fra hodepine som utløses av alvorlige tilstander, slik som hjernesvulst, eller hjertekomplikasjoner. Disse må utelukkes ved førstegangs utfall. Hodepinen skyldes et forbigående høyt trykk innenfor hodeskallen. Tilstanden er mest vanlig innenfor høyintensitets aktiviteter slik som:

  • Vektløfting
  • Roing
  • Svømming
  • Dykking
  • Seksuell aktivitet

Ytterligere informasjon om tilstanden finner du på www.nhi.no under dokumentet anstrengelseshodepine