Video

Hvordan hjertet arbeider - animasjon

Kroppen trenger oksygen for å kunne opprettholde liv. Et nettverk av arterier og vener transporterer oksygenrikt blod til kroppen og returnerer oksygenfattig blod til lungene. Sentralt i denne kontinuerlige prosessen står hjertet, en pumpemuskel på størrelse med knyttneven din.

Hjertet pumper ca. 5 liter blod hvert minutt, og hvert hjerteslag sirkulerer blod både til lungene og kroppen. Dette er mulig på grunn av hjertets komplekse indre oppbygning.

Hjertet er delt i høyre side og venstre side. Høyre side utgjøres av høyre atrium og høyre ventrikkel, disse kamrene samler oksygenfattig blod og pumper det til lungene, der det tilføres oksygen. Venstre side av hjertet utgjøres av venstre atrium og venstre ventrikkel; disse kamrene samler og pumper oksygenrikt blod ut i kroppen.

Fire klaffer sørger for at blodet beveger seg i riktig retning. To av hjertets klaffer skiller høyre og venstre atrium fra høyre og venstre ventrikkel. To andre klaffer skiller høyre ventrikkel fra lungearterien og venstre ventrikkel fra aorta.

Under et normalt hjerteslag returnerer oksygenfattig blod fra kroppen til høyre atrium via cava-venene. Høyre atrium trekker seg sammen og skyver blodet gjennom trikuspidalklaffen og inn i høyre ventrikkel. Deretter trekker høyre ventrikkel seg sammen og pumper blodet gjennom pulmonalklaffen og ut i lungearterien som fører det til lungene.

På samme tid vil oksygenrikt blod returnere fra lungene og avleveres til hjertet gjennom lungevenene. Lungevenene tømmer seg i venstre atrium, som trekker seg sammen og skyver det oksygenrike blodet gjennom mitralklaffen og inn i venstre ventrikkel. Venstre ventrikkel trekker seg sammen og skyver blodet ut gjennom aortaklaffen og ut i aorta som fordeler blodet til arteriene rundt om i kroppen. Hjertet får sin blodforsyning gjennom koronararteriene som tar av fra aorta.

Vil du vite mer?