Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

For helsepersonell: Ny behandlingsmulighet for hjertesviktpasienter - hva betyr det for allmennpraktikeren?

Diagnosen er forbundet med høy dødelighet. – Det viktigste du kan gjøre, er å følge opp type 2-pasienten din nøye helt fra starten, sier kardiolog Dan Atar ved OUS.

Atar-Dan-12.jpg

 

Ny forskning gjennomført av professor Kåre Birkeland ved OUS viser at hjerte-og nyresvikt er de første kardiovaskulære komplikasjonene som oppstår ved diabetes type 2.1 Dette er forbundet med høy dødelighet.1

Vi har spurt kardiolog og professor Dan Atar, OUS, om hans beste råd til fastlegen for å forebygge og ivareta pasienter med hjertesvikt – både med og uten diabetes.

VIDEO: Professor Kåre Birkeland formidler de viktigste funnene på 3 minutter:


Forbygging og tidlig behandling er viktigst

Hjertesvikt med eller uten diabetes type 2, er en alvorlig, ofte kronisk tilstand der prognosen gjerne er dårligere enn for de fleste kreftdiagnosene.2

- Det du som allmennlege kan gjøre, er å følge opp type 2-pasienten din tett helt fra starten. Hvis vi tenker at det viktigste er å forebygge hjerte- og nyresvikt, bør vi ikke bare tenke blodsukker, men f.eks. følge nyrefunksjon (eGFR) nøye på årskontrollene - og henvise pasienten til kardiolog ved første mistanke om hjertesvikt, sier Dan Atar.

– Da er det nyttig å ha en baselineverdi av NT-pro-BNP sammen med henvisningen, og så vil kardiologen gjennomføre ekkokardiografi for å bekrefte eller avkrefte diagnosen hjertesvikt. 

Hvem skal du følge opp spesielt?

- Tegnene på hjertesvikt kan være uspesifikke, men vi vet ganske mye hvilke risikofaktorer vi skal se etter, påpeker professor Atar.

- I tillegg til type 2-diabetes, er hypertensjon, dyslipidemi, kronisk nyresykdom, fedme og koronar hjerte-sykdom varselsignaler som bør gjøre at du følger pasienten tett opp på årskontroller.3 Se også etter tung pust/dyspné, hevelse eller vann i bena eller vansker med å ligge flatt om natten.3 Har pasientene disse symptomene, kan det være hensiktsmessig å følge opp med en EKG eller NT-pro-BNP, og henvise ved behov, understreker Atar.

Tegn på begynnende hjertesvikt:3
• Tungpust/dyspné
• Ødemer
• Vanskelig å ligge flatt om natten
• Slitenhet / fatigue
Risikofaktorer for hjertesvikt:3
• Koronar hjertesykdom, gjennomgått hjerteinfarkt
• Type 2-diabetes
• Hypertensjon
• Dyslipidemi
• Kronisk nyresykdom

Hva er nytt innen hjertesviktsbehandling?

- Det er for så vidt ikke nytt at SGLT2-hemmere, som har vært brukt i diabetesbehandlingen i flere år, reduserer risiko for hjerte- og nyrekomplikasjoner hos T2D-pasienter. DECLARE-studien4 viste f.eks. at selv type 2-pasienter uten hjerte- og karsykdom, fikk redusert risiko for innleggelser på grunn av hjertesvikt. Det som er nytt nå, er at Forxiga (dapagliflozin) også har fått indikasjon og refusjon for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, også for pasienter uten diabetes5,9, påpeker professor Atar.

Den nye indikasjonen er basert på en studie, DAPA-HF4,6, der Forxiga ble lagt på toppen av standardbehandling til pasienter med EF ≤ 40 %, og viste å redusere risikoen for hjertesviktforverrelser* og kardiovaskulær død, samt totalmortalitet.4,6

DECLARE TIMI 58:4
FORXIGA (dapagliflozin) 10 mg reduserte på toppen av standard behandling vs. placebo primærendepunktet sykehusinnleggelse for hjertesvikt og CV død (HR 0.83, 95% KI 0.73, 0.95 p=0.005, ARR = 0,9%) uten signifikant påvirkning av primærendepunktet MACE (HR=0.93, 95% Kl 0.84-1.03, p=0.17) hos pasienter med T2D MED** og UTEN* kjent hjerte-karsykdom. Forskjellen i behandlingseffekt ble drevet av hospitalisering for hjertesvikt uten signifikant effekt på CV død.

Det å få et nytt behandlingsalternativ tidlig i forløpet til disse pasientene, gjør at vi øker handlingsrommet for når vi kan hjelpe hjertesviktspasienten. Studien viser at man kan bruke Forxiga til hjertesviktpasienter med redusert nyrefunksjon (eGFR ≥ 30 ml/min), noe som er nokså vanlig hos disse pasientene.4,6

LES mer om studien DAPA-HF her

LES mer om studien DECLARE her

Hva skal allmennpraktikeren gjøre med hjertesvikt?

Professor Dan Atar understreker at de progredierende hjertesviktpasientene skal ha oppfølging hos en kardiolog. De vil bli sendt tilbake til fastlegen når de er stabilisert, og har fått optmalisert behandling.

- I følge det nasjonale hjertesviktsregisteret7, er det bare 17 % av pasientene som går til poliklinisk oppfølging. Det er grunn til å tro at mange av de pasientene som følges opp i allmennpraksis også trenger en systematisk vurdering, justering av doser - og nå kanskje også tillegg av ny behandling. Så hvis jeg kan råde allmennpraktikeren til noe, så er det dette:

Tenk forebygging og tett oppfølging av hjerte- og nyresvikt for alle dine type 2-diabetikere med risikofaktorer - så slipper de kanskje å havne hos kardiologen eller nefrologen. Og ta også gjerne en titt på listen din og se om du har pasienter med hjertesvikt som trenger vurdering av behandling, og konsulter eventuelt med din lokale kardiolog.

Informasjon fra AstraZeneca (for helsepersonell)

Forxiga 10mg er eneste SGLT2-hemmer med indikasjon og refusjon for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt, med eller uten T2D.5,9

Refusjonsvedtaket gjelder fra 15.05.2021.5,9 Det vil si at Forxiga 10 mg refunderes uavhengig av bakgrunnsbehandling, NYHA-klasse og diabetes type 2 status ved dokumentert EF ≤ 40%.9

Indikasjon: Forxiga er indisert til voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.5

Klikk her for mer informasjon om Forxiga og behandling ved hjertesvikt.

Forxiga 10 mg er også indisert til pasienter med diabetes type 2, ukontrollerte på metformin eller i kombinasjon med andre blodsukkeresenkende legemidler og/eller insulin.5

Viktig sikkerhetsinformasjon:De hyppigst rapporterte bivirkningene for FORXIGA på tvers av kliniske studier er genitale infeksjoner eller hypoglykemi (kun sett i kombinasjon med SU eller insulin). Forxiga er ikke anbefalt for pasienter med nyresvikt, leversvikt, T1D, gravide, ammende eller til pasienter med økt risiko for ketoacidose. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon er anbefalt startdose 5 mg. Erfaring med Forxiga i NYHA-klasse IV er begrenset. Hos pasienter behandlet med FORXIGA for både hjertesvikt og T2D bør ytterligere glukosesenkende behandling vurderes hvis GFR faller vedvarende under 45 ml/min.

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med ejeksjonsfraksjon (EF) ≤ enn 40 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR).

Refusjonskoder: ICPC kode K77 Hjertesvikt ICD kode I50 Hjertesvikt

Reseptgruppe C

Sjeldne bivirkninger: Diabetisk ketoacidose Svært sjeldne: Fourniers gangren
For ytterligere informasjon, se godkjent preparatomtale Felleskatalogen.no

Referanser

1. Birkeland K, Bodegard J, Eriksson JW et al. Heart failure and chronic kidney disease manifestation and mortality risk associations in type 2 diabetes: a large multinational cohort study. Diabetes Obes Metab. 2020; 29:1607-18 PubMed

2. Mamas MA, Sperrin M, Watson MC et al. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J Heart Fail 2017;19:1095-1104 PubMed

3. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.Eur Heart J 2016; 37:2129-2200. PubMed

4. FORXIGA, godkjent preparatomtale 06.04.2021 pkt. 5.1

5. FORXIGA, godkjent preparatomtale 06.04.2021 pkt. 4.1

6. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008. PubMed

7. https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/5_arsrapport_2019_norsk_hjertesviktregister.pdf (05.12.2020) www.kvalitetsregistre.no

8. FORXIGA, godkjent preparatomtale 06.04.2021 pkt. 4.2, 4.4, 4.8

9. www.legemiddelsok.no (09.06.21)

 

NO-7834-06-21

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.