Brukervilkår for spørreundersøkelser og opplysningskampanjer

Følgende brukervilkår gjelder for spørreundersøkelser, quizer og opplysningskampanjer (heretter kalt Kampanjer) publisert på www.nhi.no. Du finner våre Personvernprinsipper her.

Kampanjene utvikles og produseres av annonseavdelingen til Norsk Helseinformatikk AS (NHI) og samarbeidende part. Innholdet er kun ment som informasjon. Denne informasjonen bør på ingen måte erstatte kompetent profesjonell rådgivning eller behandling av utdannede og godkjente leger.

NHI oppmuntrer alle brukere med helseproblemer til å alltid søke medisinsk hjelp. Om du har spørsmål eller lurer på noe angående helsen din, bør du alltid konsultere en lege før du starter med behandling. Innholdet i disse Kampanjene bør ikke brukes som grunnlag for diagnose eller valg av behandling.

NHI kan ikke holdes ansvarlige - direkte eller indirekte - for eventuelle skader eller ubeleiligheter som kan oppstå som følge av bruk eller misbruk av informasjon som finnes eller anskaffes gjennom Kampanjene.

Alt materiale på NHI sine sider, inkludert Kampanjene, er beskyttet av opphavsrettsloven. Materialet skal ikke kopieres, selges, distribueres eller på annen måte gjengis uten skriftlig tillatelse fra NHI.

Brukere står fritt til å skrive ut materialet for egen privat, ikke-kommersiell bruk, under følgende forutsetninger:

  • dokumentene forblir uredigerte
  • ingen avgift tas for privat utlån av materialet
  • NHI er tydelig angitt som kilde, og at ovennevnt juridisk informasjon vedlegges