Brukervilkår ved kjøp av NEL-dokumenter

Sist revidert: 12.12.2017

1. Generelle vilkår

Kunden er kjent med at redaktører, forfattere og fagkonsulenter har lagt ned et betydelig arbeid for
å kvalitetssikre informasjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), slik at den er i samsvar med
gjeldende medisinske retningslinjer. Pga. kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige
autoriteter, spesielle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelige feil, kan verken
forfattere, fagkonsulenter eller utgiver garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle
henseender.

Hver enkelt bruker/leser må derfor basere avgjørelser på selvstendig vurdering, og om nødvendig
søke informasjon fra andre kilder, standardverker og produktomtaler, spesielt gjelder dette i
forbindelse med medikamenter. Vi anbefaler at du som pasient kontakter lege om du er i tvil.

2. Kundesupport

NHI har åpen kundesupport for alle våre kunder fra mandag-fredag hver uke (utenom helligdager) fra
kl. 09:00-15:00.

Du når kundesupport på: support@nhi.no

3. Bruksrett

Bruksretten til NEL dokumentene kan ikke ved salg, leie, leasing eller på annen måte overføres til
tredjepart. Utnyttelse av tekst fra NEL til forlagsvirksomhet, distribusjon eller drift av søkbare
databaser må avtales særskilt og skriftlig. Hele eller deler av NEL må ikke kopieres uten særskilt
skriftlig inngått avtale.

4. Ansvar

NHI fraskriver seg ethvert direkte eller indirekte ansvar som følger av feil eller mangler ved NEL. NHI
vil vederlagsfritt foreta retting av NEL ved eventuelle driftsbrudd på NHI sine servere. Blir kunden
oppmerksom på feil eller mangler, bes kunden meddele NHI dette. Kunden har ansvar for egen
maskinvare, programutrustning og nettverksløsninger. NHI er ikke ansvarlig for kompatibilitet
mellom nye versjoner av NEL og kundens maskin- og programvare.

5. Betaling

Hvert NEL dokument koster 149 kroner som belastes mobilregningen.

6. Personvern

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er
informasjon vi trenger for å effektuere bestillingen, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med
ditt abonnement. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å
registrere bestillingen ved betaling med kredittkort.
Kortnummer eller kontoopplysninger oppbevares ikke av Norsk Helseinformatikk.

Vi bruker og krever cookies for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling.
Norsk Helseinformatikk selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller
videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.