Informasjon

Syke barn og barnehage

Når kan barna gå i barnehage, til dagmamma eller på skolen i forbindelse med sykdom? Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger om dette for en rekke sykdommer. Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner.

Hopp til innhold

  1. Generelt for alle sykdommer
  2. Spesifikke sykdomsomtaler

Vis hele teksten

Generelt for alle sykdommer

  • Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber 38,0° C eller høyere, målt med termometer i endetarm.
  • Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom de er uopplagte, slappe og virker syke.