Informasjon

Syke barn og barnehage

Når kan barna gå i barnehage, til dagmamma eller på skolen i forbindelse med sykdom? Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger om dette for en rekke sykdommer. Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner.

Generelt for alle sykdommer

  • Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber 38,0° C eller høyere, målt med termometer i endetarm.
  • Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom de er uopplagte, slappe og virker syke.
Neste side