Informasjon

Giftige planter

Hageplanter/trær/busker

Gullregn (Laburnum) er løvfellende store busker eller trær. Stammen er grågrønn og glatt, bladene er langskaftede og trefingrede. Blomstene er gule og samlet i store duftende klaser. Det finnes flere arter, og alle er like giftige. Hele treet/busken er svært giftig. Alle inntak skal følges opp av lege eller sykehus. Fjern eventuelle planterester og gi drikke. Kontakt Giftinformasjonen straks. Behandling hos lege eller på sykehus kan være nødvendig. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Se også artikkelen om førstehjelp ved inntak av giftige planter.

Gullregn
Gullregn

Rhododendron er høye prydbusker som får store blomster i forskjellige farger. Det finnes over 900 arter av Rhododendron. Alle plantedelene er giftige. Fjern eventuelle planterester og gi drikke. Kontakt Giftinformasjonen straks. Behandling hos lege eller på sykehus kan være nødvendig. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Se også artikkelen om førstehjelp ved inntak av giftige planter.

Rhododendron
Rhododendron

Barlind (Taxus baccata) er en liten grønn busk/tre som får røde bær med frø inni. Hele planten er giftig, bortsett fra den røde fruktkappen. Frøene inni de røde bærene er også giftige, derfor blir bærene giftigere jo lenger du tygger på dem. Dersom barnet ditt spiser nåler, bark eller mer enn to bær, må du fjerne eventuelle planterester, gi drikke og ringe Giftinformasjonen eller lege straks.

Barlind
Barlind

Belladonnaurt (Atropa Belladonna) er en busklignende hageplante som får glinsende, svarte bær. Blomstene er brunfiolette i fargen og klokkeformede. Hele planten er svært giftig. Fjern planterester fra barnets munn og gi rikelig med drikke. Ring 113. Alle inntak skal følges opp av lege eller sykehus.

Belladonnaurt
Belladonnaurt

Buksbom (Buxus) er eviggrønne busker eller små trær som har motsatte, små, helrandete og oftest ovale blader. Blomstene er gulgrønne i fargen, mange og små. Lukter vondt. Hele planten er giftig, og giften påvirker mange forskjellige organer. Fjern eventuelle planterester fra munnen til barnet, og gi rikelig med drikke. Kontakt Giftinformasjonen straks. Behandling hos lege eller på sykehus kan være nødvendig. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Se også artikkelen om førstehjelp ved inntak av giftige planter.

Buksbom
Buksbom

Tysbast (Daphne mezereum) er prydbusk som får røde bær. Hele planten er giftig og den kan gi irritasjon i munn, svelg, øyne og på huden. Fjern eventuelle planterester og gi drikke. Kontakt Giftinformasjonen straks. Behandling hos lege eller på sykehus kan være nødvendig. Ring 113 ved alvorlige symptomer. Se også artikkelen om førstehjelp ved inntak av giftige planter.

Tysbast
Tysbast
Forrige side Neste side