Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Helsestasjonen er den kommunale helsetjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene1.

Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter et standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusive hjemmebesøk til nyfødte. Vaksinasjoner skal gis i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, se egen anbefaling.

Det standardiserte basisprogrammet skal ivareta universelle innsatser til hele målgruppen tilpasset deres individuelle behov. 

Ekstra oppfølging bør tilbys når det er nødvendig.

Målet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Se helsestasjonsprogrammet (pdf) her

7-10 dager etter fødsel

Hjemmebesøk

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Temaer som foreldrene ønsker å ta opp
 • Gjennomgang familieanamnese, svangerskap og fødselsopplevelse
 • Informasjon om helsestasjonstilbudet
 • Barnets trivsel og vektøkning
 • Amming, ev. behov for morsmelkerstaning
 • Samspill og tilknytning
 • Miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell
 • Forebygging av ulykker og skader
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt (vugging vs. filleristing, barnegråt og stress)
 • Familiesituasjon og nettverk
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel, sykdom
 • Tobakksfritt miljø
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Observasjon i ryggleie og mageleie
 • Vurdere barnets stelleplass
 • Øyne (stilling, infeksjon)
 • Hørsel (har barnet gjennomført hørselsscreening på begge ører?)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Temperament, våkenhet
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon: blekhet, cyanose, ikterus?
  • Pustemønster: Rask? Anstrengt?
  • Bevegelsesmønster (alternerende, sidelikt, symmetri?)
  • Tonus: normal, hypoton, hyperton, ubalanse mellom fleksorer og ekstensorer
  • Hode og hals: skjevhet (torticollis)
Neste side