Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Hopp til innhold

Helsestasjonen er den kommunale helsetjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene1.

Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter et standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusiv hjemmebesøk til nyfødte. Vaksinasjoner skal gis i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, se egen anbefaling.

Det standardiserte basisprogrammet skal ivareta universelle innsatser til hele målgruppen tilpasset deres individuelle behov. Hjemmebesøk av helsesøster ved 7–10 dager inngår som første konsultasjon i det standardiserte basisprogrammet. I tillegg til individuelle konsultasjoner anbefales å tilby gruppekonsultasjon ved 4 uker, 4 måneder og 17–18 måneder. Individuell eller gruppekonsultasjoner også kan utføres ved 5 måneder og enten ved 8 eller 10 måneder.

Ekstra oppfølging bør tilbys når det er nødvendig.

Målet er:

at foresatte opplever mestring i foreldrerollen
bidra til godt samspill mellom foresatte og barn
å forebygge og avdekke vold og omsorgssvikt
å fremme utvikling, psykisk, fysisk og sosialt hos sped- og småbarn
å avdekke tidlig fysisk og psykisk utviklingsavvik

0-2 uker

Hjemmebesøk

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Temaer som foreldrene ønsker å ta opp
 • Barnets trivsel og vektøkning
 • Amming, annen ernæring
 • Samspill, jf ”Tidlig samspill” – veileder for helsepersonell, Q-0925
 • Fødselsopplevelser, foreldrerolle, familiesituasjon og sosialt nettverk
 • Mors fysiske og psykiske helse
 • Barnestell og -utstyr, barneulykker
 • "Røykfrie barn", inneklima, rusmidler, krybbedød
 • Trygdeytelser
 • Etterkontroll, prevensjon (evt. overføre tema til 6 uker)
 • Informasjon om vaksine til risikogrupper

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av familieanamnese, svangerskap og fødsel (anamnese)
 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Hud
  • Anamnese: Ikterus, inspeksjon av navle og anamnese i forhold til hudsykdommer og atopi
 • Hals
  • Torticollis
 • Atferd/kontakt
  • Barnets temperament og initiativ til kontakt
 • Bevegelsesmønster
  • Symmetri? Hyper-/ hypotoni?
 • Syn
  • Blikkontakt
 • Hørsel
  • Anamnese: Hørselreaksjon