Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

2 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Tannhelse: Tannpuss (smokk- og fingersuging)
 • Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m )
 • Samspill
 • Mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier
 • Barnets seksuelle utvikling
 • Språkutvikling
 • Søvnvaner
 • Barns miljø og sikkerhet, 2– 4 år
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidle

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Generell vurdering:
 • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
 • Psykomotorisk utvikling
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Øyne og syn: Skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel og språk: normal språkutvikling
  • Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: testikler i skrotum
  • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt,
   samspill, språk
  • Eventuelt tobakksfritt miljø, søsken og ev. søskensjalusi
Forrige side Neste side