Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Helsestasjonen er den kommunale helsetjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene1.

Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter et standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusiv hjemmebesøk til nyfødte. Vaksinasjoner skal gis i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, se egen anbefaling.

Det standardiserte basisprogrammet skal ivareta universelle innsatser til hele målgruppen tilpasset deres individuelle behov. Hjemmebesøk av helsesøster ved 7–10 dager inngår som første konsultasjon i det standardiserte basisprogrammet. I tillegg til individuelle konsultasjoner anbefales å tilby gruppekonsultasjon ved 4 uker, 4 måneder og 17–18 måneder. Individuell eller gruppekonsultasjoner også kan utføres ved 5 måneder og enten ved 8 eller 10 måneder.

Ekstra oppfølging bør tilbys når det er nødvendig.

Målet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

0-2 uker

Hjemmebesøk

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Temaer som foreldrene ønsker å ta opp
 • Gjennomgang familieanamnese, svangerskap og fødselsopplevelse
 • Informasjon om helsestasjonstilbudet
 • Barnets trivsel og vektøkning
 • Amming, annen ernæring
 • Samspill og tilknytning, jf ”Tidlig samspill” – veileder for helsepersonell, Q-0925
 • Fødselsopplevelser, foreldrerolle, familiesituasjon og sosialt nettverk
 • Miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell
 • Forebygging av ulykker og skader
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt (vugging vs. filleristing, barnegråt og stress)
 • Familiesituasjon og nettverk
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel, sykdom
 • Tobakksfritt miljø
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Observasjon i ryggleie og mageleie
 • Vurdere barnets stelleplass
 • Øyne (stilling, infeksjon)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Temperament, våkenhet
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon: blekhet, cyanose, ikterus?
  • Pustemønster: Rask? Anstrengt?
  • Bevegelsesmønster (alternerende, sidelikt, symmetri?)
  • Tonus: normal, hypoton, hyperton, ubalanse mellom fleksorer og ekstensorer
  • Hode og hals: skjevhet (torticollis)

4 uker

Foreldreveiledning / helseopplysning

Gruppekonsultasjon. Helsesøster og eventuelt fysioterapeut.

Kommunen kan etablere barselgrupper/nettverksgrupper.

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt og hodeomkrets: På indikasjon (og etter foreldrenes ønske)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

6 uker

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege.

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, annen ernæring , vitaminer (D-vitamintilskudd)
 • Mors fysiske og psykiske helse
 • Samspill, jfr. ”Tidlig samspill” – veileder for helsepersonell, Q-0925
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell, barneulykker/skader
 • Foreldres trivsel pg psykiske helse (samliv)
 • "Røykfrie barn", inneklima
 • Informere om vaksinasjonsprogrammet

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus
  • Syn: blikkontakt, skjeling
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud: utslett, skurv, sår fødselsmerker, ikterus, cyanose, blekhet
  • Hode: hodeomkrets, form, sømmer, fontanelle
  • Observer skjevhet (torticollis)
  • Rød refleks
  • Munnhule: anomalier, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, penis (anomalier), brokk
  • Nevrologi: tonus i fleksorer (traksjon) og ekstensorer (holdt med ryggen opp). Symmetri av Moro og gripereflekser
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ortolanis eller Barlows test
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger

Vaksinasjon

 • Rotavirussykdom
 • Ev. BCG til risikogrupper

3 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, annen ernæring, vitamintilskudd (D-vitamin)
 • Stimulering, språk, kommunikasjon
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn
 • Barneulykker/skader, inneklima, "Røykfrie barn"
 • Nettverk
 • Stell og håndtering
 • Foreldres trivsel og psykiske helse
 • Vanlige infeksjonssykdommer, vaksineinformasjon

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, hodeomkrets
 • Hode: form (skjevehet, torticollis)
 • Syn, hørsel, språk, kontakt
  • Følger gjenstander med øynene
  • Hvordan reagerer barnet på lyd?
 • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontaktevne, responsivt smil
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Vaksinasjon

 • Rotavirussykdom, difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B), pneumokokk konjugat vaksine (PKV)

4 måneder

Gruppekonsultasjon. Helsesøster og eventuelt fysioterapeut

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Etter gruppens behov og ønsker

Somatiske helseundersøkelser

 • Lengde/vekt/hodeomkrets
  • På indikasjon (også ved foreldreønske)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

5 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming /morsmelk, annen ernæring (D-vitamin-tilskudd)
 • Samspill, jfr. ”Tidlig samspill” – veileder for helsepersonell, Q-0925
 • Vurdere informasjon om fast føde
 • Bevegelsesutvikling
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Foreldres trivsel og psykiske helse
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Vaksineinformasjon

Somatiske helseundersøkelser

 • Lengde/vekt/hodeomkrets
  • På indikasjon (også ved foreldreønske)
 • Psykomotorisk utvikling
 • Språkutvikling

Vaksinasjon

6 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, eventuelt morsmelkerstatning
 • Introduksjon av fast føde
 • Behov for D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Bevegelsutvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Foreldrenes mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier
 • Foreldres trivsel og psykiske helse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form, sømmer, fontanelle
  • Observert skjevhet (torticollis)
  • Øyne: blikkontakt, skjeling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når sitter på fanget, står når holdes, håndgrep, symmetrisk bevegelsesmønster
  • Munnundersøkelse: undersøk munnhule og tenner

8 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming
 • Kosthold
 • Behov for D-vitamin tilskudd
 • Tenner: tannpuss
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Språk, lek
 • Søvn
 • Barns miljø og sikkerhet
 • Sosialt nettverk
 • Forberedelse til barnehage
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets på indikasjon
 • Syn, hørsel og språk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på oppmerksomhet og motoriske ferdigheter
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

10 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, eventuelt morsmelkerstatning
 • Fast føde
 • Behov for D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Søvn
 • Bevegelsesutvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn: skjeling
 • Hørsel: reagerer adekvat, snur hodet etter lyd
 • Språk: språkuttrykk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på temperament, oppmerksomhet, fin- og grovmotorikk
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

12 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, eventuelt morsmelkerstatning
 • Fast føde
 • Behov for D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Bevegelsesutvikling (aktivitet og lek)
 • Søvn
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Tannhelse: tannpuss
 • Vaksinasjoner
 • Infeksjoner (luftveier mv)
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form (skjevhet), sømmer, fontanelle
  • Øyne og syn: blikkontakt, skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorikk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter støtt med rett rygg, trekker seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep
  • Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Vaksinasjon

15 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Søvn
 • Språk
 • Tannpuss
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage
 • Eventuelt tobakksfritt miljø, familiesituasjon, søsken

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Psykomotorisk utvikling: fin og grovmotorikk
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Vaksinasjon

 • Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

17-18 måneder

Gruppekonsultasjon. Helsesøster og eventuelt fysioterapeut

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Samspill
 • Søvn
 • Bevegelsesutvikling
 • Foreldrenes trivsel og psykisk helse
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde
 • Psykomotorisk utvikling:
  • Bevegelsesutvikling- herav fin og grovmotorikk
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

2 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesøster og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Tannhelse: Tannpuss (smokk- og fingersuging)
 • Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m )
 • Samspill
 • Mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier
 • Barnets seksuelle utvikling
 • Språkutvikling
 • Søvnvaner
 • Barns miljø og sikkerhet, 2– 4 år
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidle

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Generell vurdering:
 • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
 • Psykomotorisk utvikling
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Øyne og syn: Skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel og språk: normal språkutvikling
  • Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: testikler i skrotum
  • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt,
   samspill, språk
  • Eventuelt tobakksfritt miljø, søsken og ev. søskensjalusi

4 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesøster

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Samspill: sosial og emosjonell kontakt
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn
 • Barns seksuelle utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år
 • Mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier
 • Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
 • Tobakksfritt miljø
 • Barnehage og skoleforberedelse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn, hørsel og språk
 • Hud
 • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gå, løpe, hoppe, tegne

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, 2018. helsedirektoratet.hn.qa.nhn.no