Informasjon, veiviser

Helsestasjon, kontroller

Temaside om Korona

Helsestasjonen er den kommunale helsetjenesten som vurderer barnets helse på fastsatte tidspunkter de første leveårene1.

Oppgavene omhandler helseopplysning, helseundersøkelser, råd og veiledning til foresatte etter et standardisert basisprogram med 14 konsultasjoner inklusiv hjemmebesøk til nyfødte. Vaksinasjoner skal gis i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, se egen anbefaling.

Det standardiserte basisprogrammet skal ivareta universelle innsatser til hele målgruppen tilpasset deres individuelle behov. 

Ekstra oppfølging bør tilbys når det er nødvendig.

Målet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Se helsestasjonsprogrammet (pdf) her

7-10 dager etter fødsel

Hjemmebesøk

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Temaer som foreldrene ønsker å ta opp
 • Gjennomgang familieanamnese, svangerskap og fødselsopplevelse
 • Informasjon om helsestasjonstilbudet
 • Barnets trivsel og vektøkning
 • Amming, ev. behov for morsmelkerstaning
 • Samspill og tilknytning
 • Miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell
 • Forebygging av ulykker og skader
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt (vugging vs. filleristing, barnegråt og stress)
 • Familiesituasjon og nettverk
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel, sykdom
 • Tobakksfritt miljø
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Observasjon i ryggleie og mageleie
 • Vurdere barnets stelleplass
 • Øyne (stilling, infeksjon)
 • Hørsel (har barnet gjennomført hørselsscreening på begge ører?)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Temperament, våkenhet
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon: blekhet, cyanose, ikterus?
  • Pustemønster: Rask? Anstrengt?
  • Bevegelsesmønster (alternerende, sidelikt, symmetri?)
  • Tonus: normal, hypoton, hyperton, ubalanse mellom fleksorer og ekstensorer
  • Hode og hals: skjevhet (torticollis)

4 uker

Foreldreveiledning / helseopplysning

Gruppekonsultasjon. Helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut.

Kommunen kan etablere barselgrupper/nettverksgrupper.

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt og hodeomkrets: På indikasjon (og etter foreldrenes ønske)
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

6 uker

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier og lege.

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning, D-vitamintilskudd
 • Samspill
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn og sovestilling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Foreldres trivsel pg psykiske helse (samliv)
 • Tobakksfritt miljø
 • Kjønnslemlestelse
 • Informere om vaksinasjonsprogrammet

Somatiske helseundersøkelser

 • Gjennomgang av helsekortet, påfør funn som gir grunnlag for oppfølging
 • Vekt og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus
  • Syn: blikkontakt, skjeling
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud: utslett, skurv, sår fødselsmerker, ikterus, cyanose, blekhet
  • Hode: hodeomkrets, form, sømmer, fontanelle, observer skjevhet (torticollis)
  • Rød refleks
  • Munnhule: anomalier, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, penis (anomalier), brokk
  • Nevrologi: tonus i fleksorer (traksjon) og ekstensorer (holdt med ryggen opp). Symmetri av Moro og gripereflekser
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon, Ortolanis eller Barlows test
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger

Vaksinasjon

 • Rotavirussykdom
 • Ev. BCG til risikogrupper

3 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, annen ernæring, vitamintilskudd (D-vitamin)
 • Stimulering, språk, kommunikasjon
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Nettverk
 • Stell og håndtering
 • Foreldres trivsel og psykiske helse
 • Vanlige infeksjonssykdommer, vaksineinformasjon

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, hodeomkrets
 • Hode: form (skjevehet, torticollis)
 • Syn, hørsel, språk, kontakt
  • Følger gjenstander med øynene
  • Hvordan reagerer barnet på lyd?
 • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontaktevne, responsivt smil
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Vaksinasjon

 • Rotavirussykdom, difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt, Haemophilus influenzae-type B- og hepatitt B-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep B), pneumokokk konjugat vaksine (PKV)

4 måneder

Gruppekonsultasjon. Helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Etter gruppens behov og ønsker

Somatiske helseundersøkelser

 • Lengde/vekt/hodeomkrets
  • På indikasjon (også ved foreldreønske)
 • Hørsel
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

5 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming /morsmelk, annen ernæring (D-vitamin-tilskudd)
 • Samspill
 • Vurdere informasjon om fast føde
 • Bevegelsesutvikling
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Foreldres trivsel og psykiske helse
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Vaksineinformasjon

Somatiske helseundersøkelser

 • Lengde/vekt/hodeomkrets
  • På indikasjon (også ved foreldreønske)
 • Psykomotorisk utvikling
 • Språkutvikling
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Vaksinasjon

6 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning
 • Introduksjon av fast føde
 • D-vitamin-tilskudd i form av tran eller dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Bevegelsutvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Foreldrenes mobil- og skjermbruk hos foreldre og bruk av sosiale medier
 • Foreldres trivsel og psykiske helse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Hørsel
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form, sømmer, fontanelle
  • Observert skjevhet (torticollis)
  • Øyne: blikkontakt, skjeling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når sitter på fanget, står når holdes, håndgrep, symmetrisk bevegelsesmønster
  • Munnundersøkelse: undersøk munnhule og tenner

8 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning, fast føde og D-vitamin tilskudd
 • Tenner: tannpuss
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Språk, lek
 • Søvn
 • Barns miljø og sikkerhet
 • Forberedelse til barnehage
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets på indikasjon
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn, hørsel og språk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på oppmerksomhet og motoriske ferdigheter
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

10 måneder

Individuell-/ gruppekonsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning, fast føde, D-vitamin-tilskudd
 • Tannhelse: tannpuss
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Søvn
 • Bevegelsesutvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn: skjeling
 • Hørsel: reagerer adekvat, snur hodet etter lyd
 • Språk: språkuttrykk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på temperament, oppmerksomhet, fin- og grovmotorikk
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

12 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Amming, ev. morsmelkerstatning, fast føde, D-vitamin-tilskudd 
 • Bevegelsesutvikling (aktivitet og lek)
 • Søvn
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Tannhelse: tannpuss
 • Vaksinasjoner
 • Infeksjoner (luftveier mv)
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage
 • Eventuelt tobakksfritt miljø

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde, og hodeomkrets
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Hodet: omkrets, form (skjevhet), sømmer, fontanelle
  • Øyne og syn: blikkontakt, skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
  • Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon
  • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
  • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter støtt med rett rygg, trekker seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep
  • Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Vaksinasjon

15 måneder

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Søvn
 • Språk
 • Tannpuss
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage
 • Eventuelt tobakksfritt miljø, familiesituasjon, søsken

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Psykomotorisk utvikling: fin og grovmotorikk
 • Hørsel
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Vaksinasjon

 • Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

17-18 måneder

Gruppekonsultasjon. Helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Samspill
 • Søvn
 • Bevegelsesutvikling
 • Foreldrenes trivsel og psykisk helse
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder - 2 år
 • Barnehage

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, lengde
 • Psykomotorisk utvikling:
  • Bevegelsesutvikling- herav fin og grovmotorikk
 • Hørsel
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

2 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier og lege

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Tannhelse: Tannpuss (smokk- og fingersuging)
 • Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m )
 • Samspill
 • Mobil- og skjermbruk og bruk av sosiale medier
 • Barnets seksuelle utvikling
 • Språkutvikling
 • Søvnvaner
 • Barns miljø og sikkerhet, 2– 4 år
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Generell vurdering:
  • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
  • Psykomotorisk utvikling
  • Hudfarge/perifer sirkulasjon
  • Pustemønster
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt
 • Spesiell oppmerksomhet:
  • Hud og underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
  • Øyne og syn: Skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand
  • Hørsel og språk: normal språkutvikling
  • Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp
  • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, eventuelt lyskepuls dersom bilyd
  • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
  • Abdomen: lever, milt, oppfylninger
  • Genitalia: testikler i skrotum
  • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt,
   samspill, språk

4 års undersøkelsen

Individuell konsultasjon. Helsesykepleier

Foreldreveiledning / helseopplysning

 • Tema foreldrene ønsker å ta opp
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Samspill: sosial og emosjonell kontakt
 • Bevegelsesutvikling
 • Søvn
 • Barns seksuelle utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år
 • Mobil- og skjermbruk og bruk av sosiale medier
 • Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
 • Tobakksfritt miljø
 • Barnehage og skoleforberedelse

Somatiske helseundersøkelser

 • Vekt, høyde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn, hørsel og språk
 • Hud
 • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gå, løpe, hoppe, tegne
 • Generell observasjon:
  • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helseundersøkelser og helseopplysning, Sist faglig oppdatert 2019. www.helsedirektoratet.no