Informasjon

Skal barnet ha smokk?

Ulemper ved bruk av smokk

Ulemper ved bruk av smokk er først og fremst knyttet til for tidlig eller langvarig bruk. Ulike instanser og studier anbefaler derfor å venne barnet av med å bruke smokk i 6-10 måneders alder. Ulempene omfatter:

Smokk
  • En ulempe med både tåteflaske og smokk er at sugeteknikken ved bruk av disse er ulik den barnet har når det tar bryst, slik at skifte mellom bryst og smokk kan forvirre babyen, og dermed forringe ammeteknikken. Derfor anbefales det å utsette introduksjon av smokk til barnet har fylt en måned - eller til ammingen er godt etablert.
  • Bruk av smokk etter 2 års alder øker sjansen for tannstillingsfeil. I studier der "vanlig smokk" har blitt sammenlignet med spesiallagede ortodontiske smokker, har konklusjonen vært at det utgjør lite forskjell å bruke det ene fremfor det andre. Tannstillingsfeil på grunn av smokk-bruk kan unngås dersom du venner barnet av med smokk før 2 års alder. Det er ingen sammenheng mellom bruk av smokk og tannråte tidlig i barndommen.
  • Flere studier og sammenfatninger av studier, har vist at bruk av smokk øker risikoen for ørebetennelse. For å forebygge ørebetennelse anbefales det å kutte ut smokken i 6-10 måneders alder. I en studie med over 10 000 barn, fant forskerne ut at de 36 prosentene av barna som brukte smokk ved 15 måneders alder, oftere hadde øresmerter og kolikk enn resten av deltagerne. 40 prosent av barna brukte ikke smokk, og 21 prosent sugde på fingrene. 3 prosent av barna som deltok i studien, sugde både på fingrene og på smokk. Disse var generelt mer tungpustet, hadde mer øresmerter og generelt dårligere helse i måneden før undersøkelsene til studien ble gjennomført. En forklaring kan være at smokken blir brukt til å berolige syke barn.
Forrige side Neste side