Informasjon

Seksuelle overgrep mot barn

Temaside om Korona

Hvor ofte skjer overgrep mot barn?

Det finnes ikke sikre tall for hvor mange barn i Norge som er utsatt for seksuelle overgrep. Undersøkelser som er gjort, ser gjerne på ulike typer av overgrep hos ulike grupper og derfor viser de ulike tall for hyppighet.

I spørreundersøkelser blant voksne rapporterer 8 til 19 prosent kvinner og 1 til 14 prosent menn at de har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn eller unge.

Internasjonale studier som ser på alle former for seksuelle overgrep mot barn under 18 år, viser en andel på 21 prosent kvinner og 6 prosent menn.

Befolkningsstudier anslår at blotting og beføling/berøring av kjønnsorganer forekommer hyppigst, etterfulgt av onanering og ulike former for inntrengning. Barn som kommer til hjelpeapparatet, har oftere vært utsatt for grovere overgrep (inntrengning, voldtekt). Gutter utsettes oftere for onanering og samleier i endetarmen enn jenter.

Rapporteringen av seksuelle overgrep har økt de siste 10-20 årene, og noen undersøkelser konkluderer med at også forekomsten av overgrep har økt. I Norge er det ikke vist forskjeller i forekomst i ulike deler av landet eller mellom by og land.

Forrige side Neste side