Informasjon

Selvtillit og selvbilde

Færre plikter og flere selvoptatte mennesker

Andre farer han påpeker ved for høyt selvbilde, er de som mener de er for gode til å tørke støv og vaske gulv, eller som bare vil ligge på sofaen og bli oppvartet.

- Når for få krav stilles og bekreftelsene er ubegrunnet og klisjéaktige, i tillegg til at det mangler navigering etter dypere holdninger, kan du få et svulstig selvbilde. Blir det for mye, er det ikke sunt, og vi snakker om psykisk sykdom. Mange av idealene som har nådd langt innen for eksempel kunst, idrett og næringsliv, kan man gjerne stille spørsmål ved selvbildet til. Er det et sunt selvbilde, eller er det et ekstremt egoistisk selvbilde? Du vil nok finne begge deler. Det betyr at du ikke nødvendigvis faller utenfor samfunnet ved for høyt selvbilde. Det kan og være de som Ibsen omtalte som "samfunnets støtter". Men er de det? Spør Kvello.

- Selvoppfatning handler om hvilken posisjon du velger å ta i livet. Det er et menneskelig trekk å tenke bedre om seg selv enn det er grunnlag for. Når vi er deprimerte, tenker vi 50 prosent negative og 50 prosent positive tanker om oss selv. Når vi ikke er deprimerte, er to tredjedeler av tankene vi har om oss selv, positive. Alle mener om seg selv at vi er mer intelligente enn gjennomsnittet, eller bedre sjåfører enn gjennomsnittet. Men jeg tror vi har fått flere selvopptatte mennesker de siste årene. Det er nok på grunn av en oppdragelse med mye bejaing og lite plikter, sier Kvello.

Forrige side Neste side