Informasjon

Selvtillit og selvbilde

Verst i tenårene

Selvbildet du har, er ikke medfødt, det er skapt. Noen blir født robuste, andre kan være mer sarte typer. Mesteparten av selvbildet er skapt ut i fra hvordan omverdenen har sett på deg. Du kan få et ødelagt selvbilde dersom du ikke får bekreftelser, eller vokser opp med mye kritikk og lite varme. Da kan du komme til å leve med et inntrykk av at du "ikke ble som du skulle". Slikt kan skade et selvbilde dypt. Selvbildet er ganske fastsatt ved barneskolealder. Det kan endres, men for mange blir selvbildet slik det er i denne alderen, sier Kvello.

Å ikke mestre på skolen er tungt. Det hjelper ikke med ros og positive tilbakemeldinger fra lærer og foreldre når en elev ser at de andre elevene gjør det bedre på skolen enn han/henne.

- En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han spurte 1. klassinger på første skoledag, om hvem som var best i klassen. Nesten alle svarte "jeg!".Et halvt år senere stilte han de samme elevene samme spørsmål. Da rangerte elevene seg seg selv på samme måte som læreren rangerte dem. Noen får forsterket selvbilde, mens andre vet de er dårligst, sier Kvello.

Den verste perioden med tanke på selvbildet, er i tenårene. Mange får en skikkelig knekk på denne tiden.

- Verst er det for jenter som kommer veldig tidlig i puberteten, og for gutter som er sist i puberteten, sier Kvello.

Forrige side Neste side