Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos unge menn

Bekymring knyttet til egen kropp og muskularitet er relativt vanlig blant unge menn. Bruk av usunne midler for å nå målene kan gi en rekke uheldige følger. Likevel blir ikke menn med denne typer problemer fanget opp like ofte som kvinner med spiseforstyrrelser eller forstyrret kroppsbilde.

Relativt lite er kjent om forekomst av bekymringer til utseendet på egen kropp og spiseforstyrrelser hos menn, og hvilke eventuelle følger dette kan gi. I dag er de diagnostiske kriteriene for spiseforstyrrelser basert på at de samme symptomene passer til begge kjønn. Dette skriver forfatterne av en amerikansk studie som har sett på nettopp dette temaet. Studien ble publisert i JAMA Pediatrics i januar 20141, og en kommentar knyttet til studien ble publisert i JAMA i november 20142.

Andre kriterier hos menn

Målet med studien var å undersøke om menn med symptomer på spiseforstyrrelser eller bekymringer knyttet til egen fysikk, har høyere sannsynlighet for fedme, høyere risiko for å begynne å bruke narkotika, for å drikke alkohol ofte/mye, eller for å utvikle markante symptomer på depresjon.

Data ble innhentet fra spørreskjema som ble sendt ut med 12-36 måneders mellomrom, i perioden 1999-2010, til ungdom i en prospektiv kohort-studie. Deltagerne var 5527 menn som var i alderen 12-18 år da studien startet.

Forfatterne konkluderer blant annet med at et større spekter av spiseforstyrrelser må defineres for å diagnostisere disse sykdommene riktig hos menn.

Neste side