Nyhetsartikkel

Spiseforstyrrelser hos unge menn

Bekymring knyttet til muskularitet

Forfatterne konkluderer med at stor bekymring knyttet til muskularitet er relativt vanlig blant tenåringsgutter og unge menn. Menn med slike bekymringer som bruker potensielt usunne produkter for å forbedre fysikken sin, har større risiko for negative følger. Denne gruppen blir kanskje ikke fanget opp av helsepersonell som personer med vekt/kroppsrelaterte-forstyrrelser, ettersom presentasjonen av spiseforstyrrelser i dag er så kjønnsspesifikk (fokusert på vanlige symptomer hos jenter/kvinner).

I en kommentar knyttet til studien skriver forfatterne at bekymringer knyttet til kroppsbilde er vanlig blant unge. Nesten halvparten av unge jenter oppgir at de er misfornøyde med kroppen sin. Dette kan gi alvorlige negative følger, som spiseforstyrret atferd, spiseforstyrrelser og fedme.

Det er først i den senere tid at det har blitt synlig at denne type tanker også er vanlig hos unge menn, og at muskularitet har blitt viktige faktorer for både kvinner og menn.

Forrige side Neste side