Intervju

Assistert befruktning - det du trenger å vite

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Siste frist

59643-2-par-strand.jpg

- I hvilke tilfeller kan dere ikke gi behandling?

- Vi ser på sannsynlighet for at behandlingen skal kunne gi et vellykket resultat. Dette er en totalvurdering og ofte er kvinnens alder en begrensende faktor. Ingen over 44 år får tilbud om behandling i Norge - den grensen er absolutt. Men det kan være at utredningen viser så nedslående resultat at vi fraråder behandling til kvinner som er yngre enn 44 år, forteller Romundstad.

(Øvre aldersgrense for kvinnen er nå 46 år, ifølge Bioteknologirådet. Red.anm.)

- Videre må paret som tilbys behandling være egnet både medisinsk og psykososialt. Dette er i henhold til Bioteknologilovens §2.6 som omhandler egnethet. Hensikten med behandlingen er å skape et nytt liv, og lovverket skal sikre at foreldrene har evne til omsorg for barnet sier Romundstad.

- Hva er risikoen ved prøverørsbehandling?

- Tvillingsvangerskap er forbundet med risiko for både mor og barn. De norske klinikkene har de siste årene blitt flinkere til å kun sette tilbake ett befruktet egg ved hver behandling. Dette har medført en vesentlig reduksjon i andelen tvillinger som fødes etter assistert befruktning. Sykeligheten og dødeligheten har blitt redusert på grunn av denne positive utviklingen. Ved å fokusere på forbedring av fryseteknologien har man blitt flinkere til å ta vare på de embryoene man ikke setter inn i ferske sykluser. Dette har ført til en bedret praksis i Norge med stadig færre flerlingefødsler, sier hun.

I sjeldne tilfeller kan det oppstå et såkalt «overstimuleringssyndrom», som skyldes hormonbehandlingen. Dette kan være alvorlig, og kan kreve innleggelse på sykehus. Kvinnen vil merke et uttalt ubehag med utspilt mage og eventuelt tungpusthet. Det er viktig at kvinner som er under risiko for å utvikle overstimulering, er godt informert om tilstanden slik at riktig behandling blir startet.

- Hva bør man velge: IVF eller inseminasjon?

- Ved inseminasjon er det omkring 20 prosent sjanse for å lykkes per behandling. Ved prøverør vil sannsynligheten være vesentlig høyere og vil variere fra 30 til 50 prosent ved hver tilbakesetting. Etter min mening gjøres det for få behandlinger med inseminering i Norge. Dette gjelder både med mannens sperm og med donorsperm. Det er en enkel og skånsom behandling og oppleves mindre krevende enn prøverørsbehandling, sier Romundstad.

- Det har alltid vært lov å bruke donorsæd, men lovendringen om at donor må være åpen, er nytt. Lesbiske par er nå likestilt med heterofile par og kan benytte seg av donorsæd og få assistert befruktning, forteller hun, og sier videre at det etter lovendringen i 2009 har vært en økende etterspørsel av donorsæd. Det finnes et offentlige tilbud med bruk av norsk donorsæd i Haugesund og ved Rikshospitalet, men det er til tider vanskelig å rekruttere nok donorer i Norge. Offtelig statistikk viser at en økende andel mottar behandling med donorsæd ved norske privatklinikker som har godkjenning for import av donorsæd fra Danmark.

- Hvordan skal man leve i forbindelse med behandlingen?

- Det er de generelle og vanlige livsstilsreglene som gjelder. Regelmessig søvn, variert og sunt kosthold og fysisk aktivitet er bra. Mitt råd er derfor til kvinnene at de skal forsøke å leve så vanlig som mulig. Tren som før, ikke sitt hjemme, men gå på jobb og vær sosial sier hun.

- Det er når man opprettholder det vanlige levesettet, man har det best. Når det gjelder alkohol, oppfordrer vi til måtehold i den tiden man prøver å bli gravid. Mange studier viser at livsstilmønster hos menn har innvirkning på sædkvaliteten, og selv om vi ikke vet om det påvirker resultatene, vet vi at en normalvektig mann med et lavt til moderat alkoholforbruk gjør partneren lettere gravid.

 

 

Forrige side