Informasjon

Mange vet for lite om parvovirusinfeksjon i svangerskapet

Umulig å forebygge

- Hvorfor blir det ikke tatt blodprøver rutinemessig ved for eksempel den første svangerskapskontrollen, for å undersøke om mor er mottagelig for parvovirusinfeksjon?

- Det er klart at det kan diskuteres om det burde vært tatt slike prøver ved svangerskapskontrollen. Vi vet at ca. 30 prosent av de gravide er mottagelige. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med disse - ettersom det er så vanskelig å beskytte seg mot smitte. Dette er fortsatt et uløst problem. Dersom en gravid førskolelærer lurer på om hun er mottagelig, er det mulig å undersøke dette med en enkel blodprøve. Viser det seg at hun er mottagelig, vil det fortsatt ikke være grunnlag for å råde henne til å holde seg borte fra barn resten av svangerskapet. Men hun kan kanskje være mer oppmerksom på symptomer på en parvovirusinfeksjon, sier Backe.

Blant kvinner som gjennomgår en parvovirusinfeksjon i svangerskapet, blir fosteret smittet i ca. en tredjedel av tilfellene. Av disse er det ca. 5-14 prosent som blir så syke at de kan dø av det.

- Dette er tall som monner litt. I artikkelen i Tidsskriftet står det at 5-10 prosent av tilfeller av fosterdød i mors liv skyldes parvovirusinfeksjon. Så det er helt klart en av de store utfordringene vi møter. Problemet er som sagt at vi ikke vet hvordan vi skal beskytte de gravide. Hos barn gir infeksjonen nokså karakteristiske symptomer, men det gjør det ikke hos voksne. Der er det gjerne influensaliknende symptomer, og de fleste vet ikke at de har hatt den femte barnesykdommen. Har man et sykt barn i huset, er risikoen for å bli smittet 50 prosent. Når barnet får det karakteristiske utslettet, har man allerede vært utsatt for smitte i lang tid. Det finnes foreløpig ingen vaksine, og vi kan ikke lage konsentrasjonsleire for gravide kvinner. Det er heller ikke et alternativ at gravide skal sette bort barna de har fra før for å unngå smitte, eller flytte ut i svangerskapet. Derfor er det veldig viktig med økt oppmerksomhet rundt dette - både blant helsepersonell og blant de gravide selv, slik at de som blir smittet, blir fulgt opp, sier Backe.

Forrige side Neste side